|Aktuelt
Aktuelt 2017-01-09T15:42:38+00:00

Prioriterte saker

Eiendom i komplekse utbyggingssaker

Norsk Eiendom har lenge bedt regjeringen tilpasse Plan- og bygningsloven, matrikkelloven, delingsloven og eierseksjonsloven slik at det både blir enklere å etablere og drifte komplekse eiendommer. Regjeringen har oppnevnt et lite utvalg med gode folk til å foreslå løsninger. Norsk Eiendom vil følge arbeidet med konstruktive innspill.

4. november 2017|
Load More Posts

Nyheter

Boliggiganter slutter seg til strakstiltakene

- Vi er glade for at vi nå har fått på plass en strakstiltaksliste som er mer tilpasset eiendomsutviklere og boligbyggere, sier adm. direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, som første selskap ut som tilslutter seg de nye strakstiltakene for boligutvikling. Også OBOS og Veidekke Eiendom har sluttet seg til.

En seier for vårt arbeid

En ny forskrift om oppstartsfasen i plansaker ble nylig fastsatt ved kongelig resolusjon. Forskriften vil bidra til en formalisering av oppstartsfasen og dette er av kjernepunktene i Norsk Eiendoms arbeid for mer forutsigbare og effektive planprosesser. Dette er et godt eksempel på at vårt langsiktige samarbeid med myndighetene gir resultater.

Innspill til ny energimerkeordning

Olje- og energidepartementet ønsker å videreutvikle Energimerkeordningen. I den anledning inviterte de til møte for å få innspill fra næringen og andre aktuelle interessenter. I samarbeid med våre medlemmer utarbeidet Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse et innspillsnotat som ble presentert på møtet.

Veileder for læring etter hendelser

Byggherregruppen i HMS-Charteret har utarbeidet denne veilederen for læring etter hendelser. Veilederen beskriver forbedringsaktiviteter som bedriften kan gjennomføre for å oppnå forbedringer i etterkant av en uønsket hendelse.

Base Property vant Cityprisen Rogaland med Hermetikklaboratoriet

Base Property vant Cityprisen Rogaland med Hermetikklaboratoriet. De to konkurrerende prosjektene som kjempet om den gjeve prisen, var Innovation Dock og Business Center Stavanger/Scandic City. Arkitekt på Hermetikklaboratriet har vært Brandsberg Dahl arkitekter.

Innsats mot seksuell trakassering

Styret i Norsk Eiendom anbefaler medlemsbedriftene å ta aktive grep for at alle medarbeidere skal ha det godt på jobb. Det må være et særskilt mål at alle former for seksuell trakassering bringes til opphør. Som innspill til bedriftsinterne forbedringsprosesser har vi utviklet en momentliste.

Nordea Liv tilslutter seg strakstiltakene

Investeringsdirektør Nils Arne Gundersen ser frem til å jobbe mot en grønnere eiendomsbransje, og signerer nå på de 10 strakstiltakene på vegne av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv.

8. desember: Frokostmøtet Grønne boliger, svarte tall

Grønn Byggallianse i samarbeid med FutureBuilt inviterer 8. desember til det siste i en serie frokostmøter. På møtet legges det opp til å diskutere hvordan man kan bygge bærekraftige boliger med gode brukskvaliteter og lav miljøbelastning uten merkostnader.

23. november: Citykonferansen Stavanger

Estate kunnskap inviterer til Citykonferansen Stavanger 2017 23. november. Til fagkonferansen vil vi samle noen av landets beste foredragsholdere, presentere spennende caser innen by- og eiendomsutvikling, samt oppfordre til relasjonsbygging på tvers av nettverk. Cityprisen Rogaland skal deles ut og det blir bankett.

Load More Posts
Saker fra 2015 og eldre