|Aktuelt
Aktuelt 2017-01-09T15:42:38+00:00

Prioriterte saker

Gjennomslag for mva og infrastruktur

Oslos kommune har innført et «Netto-kostnadsprinsipp» slik at utbyggere som bekoster offentlig infrastruktur slipper å betale moms. Vi håper og tror at flere kommuner og fylkeskommuner følger opp med tilsvarende ordninger. For å følge opp dette vedtaket i praksis, ber vi de som forhandler utbyggingsavtale i Oslo nå, om å ta kontakt med oss i Norsk Eiendom.

13. juni 2018|
Load More Posts

Nyheter

Revdiert veiledning til leieavtaler med statlige leietagere

Statsbygg har valgt å gjøre endringer i sin mark-up til våre standard leieavtaler. Det har derfor vært nødvendig å revidere veilederen. Staten ønsker å innta en rekke bestemmelser av rent kommersiell karakter. Dette vil øke kostnadsnivået og høyne risikonivået for utleier. Norsk Eiendom ønsker gjennom veilederen å gjøre utleier oppmerksom på forskjellene i standard leieavtale og Statsbyggs mark-up. Det anbefales at alle som skal forhandle nye avtaler med statlige leietagere setter seg grundig inn i veilederen.

Diakonhjemmet med miljøambisjoner

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson sier at Diakonhjemmet med dette ønsker å sende noen tydelige signaler.

Ja fra Skanska CDN til strakstiltakene

Skanska Commercial Development Norway tilslutter seg de 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. – Vi gjør det fordi det kjennes riktig og ligger helt i linje med våre strategier om å utvikle framtidens kontor, sier Björn Mattson, administrerende direktør i Skanska CDN.

Usbl tar ansvar for grønne miljøtiltak

Usbl er nå tilbake som medlem i Grønn Byggallianse og tilslutter seg også de 10 strakstiltakene som gjelder boligutviklere. – Usbl har i 70 år vært opptatt av ressursdeling og skape gode miljø i og mellom husene vi bygger. Nå ønsker vi å ta et enda tydeligere samfunnsansvar også for de grønne miljøtiltakene, sier adm. direktør Johan Bruun.

Engelsk versjon av databehandleravtalene

I samarbeid med advokatfirmaet Føyen Torkildsen har vi utarbeidet engelsk versjon av databehandleravtalene – avtalen mellom utleier og leietager om personopplysninger samt avtalen mellom utleier og underleverandør.

Frokostmøte 20. juni: Bruk av takflater

Se programmet til frokostmøtet Takflater – slik kan det gjøres. Her viser Grønn Byggallianse/NGBC og FutureBuilt hvordan man gjennom å utnytte takene på forskjellige måter kan tilføre nærmiljøet verdi, fordrøye flommen av overflatevann og utnytte solen.

Presentasjoner fra generalforsamlingen

Temaet for fagprogrammet i forbindelse med generalforsamling til Norsk Eiendom 26. april var endringer og nye behov hos bransjens kunder - leietakerne. På «Les mer»-lenken nedenfor finner du presentasjonene fra møtet.

Load More Posts
Saker fra 2015 og eldre