|Nyheter
13 13. mars 2018

Høringsinnspill om effekttariffering

2018-04-06T17:46:25+00:00 13. mars 2018|

NVE har utarbeidet et forslag til endring av kontrollforskriften. I sitt høringsinnspill er Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse positive til at NVE foreslår at alle abonnement prises etter samme modell, og står bak prinsippet om at den som genererer belastningen i nettet og forårsaker behovet for økte kostnader, betaler for dette.

13 13. mars 2018

«Naturlig å tilslutte seg strakstiltakene»

2018-04-06T17:47:27+00:00 13. mars 2018|

Ticon Eiendom AS var blant de første som tiltrådte strakstiltakene. - Styret i Ticon Eiendom AS har nå besluttet også å tiltre 10 strakstiltak for boligutviklere. Det var en naturlig og opplagt beslutning å ta. Har man sagt A får man også si B, sier adm. dir. Jon Kristian Lunke.

2 2. februar 2018

Frokostmøte 27. februar: Personvern i eiendom

2018-03-01T14:11:51+00:00 2. februar 2018|

Eiendomsbransjens utstrakte og økende bruk av sensorer og digitalisering betyr innsamling og behandling av store mengder personopplysninger. I mai i år trer nye personvernregler i kraft. Vi inviterer til frokostmøte 27.02.18, med noen av Norges fremste eksperter på de nye reglene og hvorledes de treffer eiendomsbransjen.

12 12. januar 2018

En seier for vårt arbeid

2018-01-18T07:44:49+00:00 12. januar 2018|

En ny forskrift om oppstartsfasen i plansaker ble nylig fastsatt ved kongelig resolusjon. Forskriften vil bidra til en formalisering av oppstartsfasen og dette er av kjernepunktene i Norsk Eiendoms arbeid for mer forutsigbare og effektive planprosesser. Dette er et godt eksempel på at vårt langsiktige samarbeid med myndighetene gir resultater.

Load More Posts