|Nyheter
22 22. juni 2018

Revdiert veiledning til leieavtaler med statlige leietagere

2018-06-22T09:09:02+00:00 22. juni 2018|

Statsbygg har valgt å gjøre endringer i sin mark-up til våre standard leieavtaler. Det har derfor vært nødvendig å revidere veilederen. Staten ønsker å innta en rekke bestemmelser av rent kommersiell karakter. Dette vil øke kostnadsnivået og høyne risikonivået for utleier. Norsk Eiendom ønsker gjennom veilederen å gjøre utleier oppmerksom på forskjellene i standard leieavtale og Statsbyggs mark-up. Det anbefales at alle som skal forhandle nye avtaler med statlige leietagere setter seg grundig inn i veilederen.

13 13. juni 2018

Usbl tar ansvar for grønne miljøtiltak

2018-06-14T08:56:19+00:00 13. juni 2018|

Usbl er nå tilbake som medlem i Grønn Byggallianse og tilslutter seg også de 10 strakstiltakene som gjelder boligutviklere. – Usbl har i 70 år vært opptatt av ressursdeling og skape gode miljø i og mellom husene vi bygger. Nå ønsker vi å ta et enda tydeligere samfunnsansvar også for de grønne miljøtiltakene, sier adm. direktør Johan Bruun.

Load More Posts