Cityprisen

Statutter

For å bidra til bedre bygg, byer og tettsteder og for å premiere de byggherrer som strekker seg lengre med sine nybygg eller rehabiliteringsprosjekter, kan det hvert år – i forbindelse med Citykonferansen – deles ut en pris. Det står enhver fritt å komme med forslag. Prosjekter fra byer og tettsteder i hele landet omfattes.

Styret i Norsk Eiendom oppnevner en jury. Juryen velger ut tre prosjekter som alle blir vurdert og offentligjort. Juryen utpeker ett av de tre nominerte prosjektene til vinner. Juryen har anledning til å avstå fra å kåre vinner for året.

Ved tildeling av prisen
gis poeng for følgende kriterier:

  1. Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det har tilført området og allmenheten en verdi
  2. Prosjektet skal i sin utforming vise at den menneskelige dimensjon er godt ivaretatt og at det på en positiv måte fremstår som del av et større hele både funksjonelt og estetisk
  3. Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt og det skal premieres der det kan sannsynliggjøres at reelt energiforbruk er i samsvar med beregnet energiforbruk. Til hjelp for vurderingen av prosjektets miljømessige yteevne, kan juryen også støtte seg til kriteriene i BREAM-NOR
  4. Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi for eier
  5. Det kan premieres for arkitektoniske grep og detaljer som antas å fremstå bærekraftige over tid
  6. Det kan premieres for dokumentert brukertilfredshet
  7. Det kan premieres for universell utforming der funksjonelle og kreative løsninger er tatt i bruk.

Det er opp til juryen å vektlegge de ulike kriteriene og juryens dom er suveren og endelig.

Prosjektet skal ikke være et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger, og det er en forutsetning at prosjektet ved nominering er tatt helt eller delvis i bruk.

Prosjektet som er nominert tidligere, men som ikke ble kåret som vinner, har anledning til å bli renominert.

Les mer om Cityprisen her

Union Brygge ble kåret som vinneren av Cityprisen 2017.

Cityprisvinnere gjennom tidene:

2017: Union brygge
2016: Aker brygge
2015: Karenslyst allé
2014: Tjuvholmen
2013: Operakvarteret
2012: Vulkan Oslo
2011: Rockheim i Trondheim
2010: Lysaker Park
2009: Skattekvartalet på Vaterland
2008: Agrokvartalet i Asker
2007: Hausmans gate 16
2006: Campus Nydalen
2005: Pirsenteret i Trondheim
2004: Posthuset
2003: Alna senter
2002: Christiania Qvartalet
2001: Nedre Elvehavn Trondheim
2000: Frydenlund området i Oslo
1999: Molde Stadion i Molde
1998: Kristiania Torv i Oslo