Velkommen til et spennende debattmøte på morgenkvisten 31.05.17. Møtet er internt utelukkende for medlemmer av Norsk Eiendom. Du vil kunne delta aktivt, eller lytte til en spennende debatt. Ole Gustavsen (Arkitekhøyskolen og Snøhetta) er provoserende innleder og Erik Wold (kjent fra NRK) styrer debatten. Vi har begrenset plass så prinsippet om førstemann til mølla gjelder.

Norsk Eiendom har ikke hatt noen boligpolitikk til nå. Det vil styret endre på. Derfor inviterer vi til debatt. Det vil selvsagt kreve mer enn en enkelt debatt for å utvikle en politikk på området. Men vi må begynne et sted.

Har vi som eiendomsutviklere et samfunnsoppdrag, eller er det tilstrekkelig at vi leverer det boligkjøperne betaler for? Det at de fleste boligprosjekter ser ut som om de kommer fra en og samme maskin, er kanskje ikke noe vi kommer til å se tilbake på med stolthet? Det forventes kanskje ikke mere av oss enn at vi legger oss på minimumsstandard når det gjelder bodareal og kjøkkenknotter?

EiendomsTanken er en ny debattform som Norsk Eiendom vil benytte til flere viktige temaer. Vi er veldig opptatt av at det skal komme noe ut av debatten. Før vi går fra hverandre, skal vi vite hva vi skal gjøre videre med det vi har debattert.

 

Erik Wold styrer debatten på det første møtet i EiendomsTanken.
Påmelding

Tid: 31. mai kl 08.00-10.00. Registrering med kaffe og rundstykke fra kl 07.30.
Sted: Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo.

Møtet er gratis og forbeholdt medlemmer i Norsk Eiendom. Av hensyn til praktiske forhold
er det nødvendig med bindende påmelding.