|Ledig stilling
Ledig stilling 2018-02-08T09:54:27+00:00

Vi vil styrke vår stab og søker derfor etter en seniorrådgiver

Det ligger et betydelig samfunnsansvar på vår bransje der oppgaven er å legge til rette for livskvalitet og verdiskapning. Eiendom representerer store verdier for eiere og samfunn. Bygging og vedlikehold danner grunnlag for betydelig sysselsetting i byggebransjen.

Hvis du vil vite mer om vårt arbeid, anbefaler vi deg å lese videre her på nettsiden. Du kan f.eks. starte med Prosjekter og Publikasjoner som vil gi et godt bilde av hva vi har fått til.

Oppgaver

 • Fange opp og videreformidle signaler som kan ha betydning for bransjen
 • Drive påvirkningsarbeid overfor myndigheter og andre relevante premissleverandører
 • Gi innspill og delta på høringer
 • Delta i eksterne prosjekter, komitéer og fora
 • Planlegge og gjennomføre interne utviklingsprosjekter
 • Holde presentasjoner i ulike fora
 • Arrangere møter og konferanser
 • Utarbeide informasjonsmateriell (publikasjoner, rapporter, artikler, web, sosiale media, etc)
 • Følge opp eksisterende medlemmer og verve nye

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på bachelor- eller masternivå innen samfunnsvitenskap, teknisk/ naturvitenskaplige områder, juridisk eller bedriftsøkonomiske fag
 • Bransjekunnskap/-forståelse
 • Politisk kunnskap/forståelse
 • Min. 5 års relevant arbeidserfaring
 • Kvinner oppfordres til å søke

Egenskaper

 • Helhetstenkende, har evne å se problemstillinger fra ulike sider
 • Inspirerende og troverdig formidler (skriftlig og muntlig)
 • Godt kontaktnett
 • Serviceinnstilt
 • Positiv til endringer
 • Nytenkende/kreativ
 • Løsningsorientert
 • Forståelse for økonomi/marked
 • Samfunnsansvar

Kollektive pensjons- og forsikringsytelser.

Tiltredelse etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Thor Olaf Askjer på tlf 93442518. Søknad sendes thor.olaf.askjer@noeiendom.no innen 20.02.18

Besøk oss gjerne på Facebook eller LinkedIn.