Medlemsaktiviteter

Tid Arrangement Sted
16. februar Citykonferansen Oslo
14.-17. mars MIPIM Cannes
21. mars Frokostmøte: Sirkulær økonomi Næringslivets Hus, Oslo
4. april Frokostmøte: Infrastrukturbidrag Næringslivets Hus, Oslo
25. april Konferanse: Riktig med en gang Næringslivets Hus, Oslo
27. april Generalforsamling og årsmøte Hotel Continental, Oslo
3. mai Citykonferansen Bergen
23. mai Medlemsmøte Bergen
7.-8. september Studietur for medlemmer Program under utarbeidelse
12. september Medlemsmøte Bergen
17. oktober Medlemsmøte med middag Hotel Continental, Oslo
26. oktober Citykonferansen Nord Scandic Havet, Bodø
1. november Citykonferansen Stavanger Hotel Energy, Stavanger
7. november Frokostmøte Næringslivets Hus, Oslo

MIPIM

Norsk Eiendom tilbyr et opplegg for sine medlemmer i forbindelse med deres deltakelse på MIPIM som finner sted i Cannes i mars hvert år. Opplegget inneholder reiseveiledning, overnatting, arrangementsservice og lokal transport. Invitasjon MIPIM 2017.

MIPIM er en årlig internasjonal eiendomsmesse i Cannes. Messen samler deltakere fra alle aktører i eiendomsbransjen. Utbyttet er inspirasjon, opplevelse og kontaktskaping – alt i flotte omgivelser på den Franske Riviera. MIPIM representerer en unik mulighet til å treffe mange interessante mennesker på kort tid i andre omgivelser enn de daglige. Mer info om MIPIM

Generalforsamling

Norsk Eiendom gjennomfører hvert år sin generalforsamling i april. I forkant av generalforsamlingen er det et åpent medlemsmøte med et faglig program til inspirasjon og refleksjon. Etter generalforsamling er det middag. Klikk her for å laste ned dokumenter (krever innlogging).

Medlemsmøter

Gjennom året arrangerer Norsk Eiendom ulike medlemsmøter. Ofte er dette frokostmøter om aktuelle temaer. Møtene er gratis og åpne for våre medlemmer.

Studietur

Hvert år arrangerer Norsk Eiendom en studietur for sine medlemmer. Dette er en tur for faglig påfyll og inspirasjon, samt hyggelig samvær med andre medlemmer. Studieturen pleier å gå til en storby i Europa. Her kan du lese om turen for 2016 og her kan du se programmet.

Anbefalte arrangementer

Frokostmøte 21. mars: Sirkulær økonomi

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har utarbeidet Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet er en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Dette har skapt positive ringvirkninger i hele næringskjeden.

Frokostmøte 8. mars: Passiv klimatisering og forenkling av tekniske systemer i bygg

Dette er første frokostmøte i en serie på fire i serien "Slik kan det gjøres – eksempler fra forbildeprosjekter". Du blir presentert konsepter og case fra utviklingsprosjektet Naturligvis. Grønn Byggallianse viser frem sin veileder om forenkling av tekniske systemer i bygg.

Nasjonal konferanse 9. mars: På vei mot klimasmarte kuldeanlegg

Miljødirektoratet og bransjeforeningen for Ventilasjon, Kulde og Energi (VKE), arrangerer en nasjonal kuldekonferanse 9.mars 2017. Hvis du er eier av større kuldeanlegg eller av varmepumper, er kuldeentreprenør, rådgivende ingeniør, byggherre i privat sektor eller i offentlig etat, er denne konferansen viktig for deg.

Invitasjon til SHA-dagene 2017 14. mars

SHA-dagene 2017 har tema Planlegging og prosjektering, veien til en skadefri bygge- og anleggsplass. Arrangementet innleder med en konferanse 14. mars, og fortsetter med muligheten til å besøke åpne bygge- og anleggsplasser 15-17. mars.