|Opptak fra frokostmøter
Opptak fra frokostmøter 2017-04-18T12:12:29+00:00

Opptak fra frokostmøter

.

Omdømmebygging

7. november 2017

Infrastrukturbidrag

4. april 2017

Sirkulær økonomi

21. mars 2017

Utslippsfrie byggeplasser

13. desember 2016

Ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler

1. september 2016

Anbefalte arrangementer

Frokostmøte 20. juni: Bruk av takflater

Se programmet til frokostmøtet Takflater – slik kan det gjøres. Her viser Grønn Byggallianse/NGBC og FutureBuilt hvordan man gjennom å utnytte takene på forskjellige måter kan tilføre nærmiljøet verdi, fordrøye flommen av overflatevann og utnytte solen.