Opptak fra frokostmøter

.

Infrastrukturbidrag

4. april 2017

Sirkulær økonomi

21. mars 2017

Utslippsfrie byggeplasser

13. desember 2016

Ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler

1. september 2016

Anbefalte arrangementer

Studiemodul «Eiendom fra A til Å»

Temastudiet «E1 Eiendom fra A til Å – Oslo» arrangeres i dagene 28.- 31. august i år. Modulen gir 7,5 studiepoeng og sertifikat. Samarbeidspartner er Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU). Forelesere og foredragsholdere kommer fra så vel fra bransje som akademia. Påmelding foregår nå.

Digitaliseringskonferanse 8.-9. november: Fra analoge til digitale bygg

En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil kunne gi store løft på effektivitet og kvalitet. På denne konferansen får du høre hvordan byggeiere kan bidra og hvilke gevinster de kan høste.