Opptak fra frokostmøter

.

Infrastrukturbidrag

4. april 2017

Sirkulær økonomi

21. mars 2017

Utslippsfrie byggeplasser

13. desember 2016

Ny standard kravspesifikasjon for utleie av kontorlokaler

1. september 2016

Anbefalte arrangementer

Workshop 30. august: Utvikling av bærekraftige boliger

Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom inviterer medlemmene til workshop om utvikling av bærekraftige boliger 30. august kl 8.30-12.00. Frokost serveres fra kl 8.00. En viktig hensikt med denne workshopen er å spille inn forslag til en 10-punktsliste spesielt tilpasset utvikling av boliger for salg.

Kurs i sikring mot kjøretøytrusler 11. september

Anslag i utlandet ved bruk av kjøretøy har kostet mange liv og skadet andre for livet. Angrepene har aktualisert problemstillingen om hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene, og hvordan man kan sikre seg mot slike angrep.

Studiemodul «Eiendom fra A til Å»

Temastudiet «E1 Eiendom fra A til Å – Oslo» arrangeres i dagene 28.- 31. august i år. Modulen gir 7,5 studiepoeng og sertifikat. Samarbeidspartner er Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU). Forelesere og foredragsholdere kommer fra så vel fra bransje som akademia. Påmelding foregår nå.

Digitaliseringskonferanse 8.-9. november: Fra analoge til digitale bygg

En suksessfull digitalisering av eiendomsbransjen vil kunne gi store løft på effektivitet og kvalitet. På denne konferansen får du høre hvordan byggeiere kan bidra og hvilke gevinster de kan høste.