||SINTEF Byggforsk har signert på en tilslutning til Eiendomssektorens veikart mot 2050

SINTEF Byggforsk har signert på en tilslutning til Eiendomssektorens veikart mot 2050

Som første organisasjon utenom eiendomsselskapene, ønsker SINTEF Byggforsk med dette å markere at de stiller seg bak den skisserte veien mot visjonen i veikartet. 

– Ved at flere slutter opp om dette, vil vi lettere kunne realisere visjonen. Vi tror at et tett samspill i næringen og mellom næringen, forskningsmiljøene og myndighetene er nødvendig for å løse miljøutfordringene og stimulere til grønn konkurransekraft, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk.

Daglig leder i Grønn Byggallianse, Katharina Bramslev, mener tilslutningen av Sintef er et viktig bidrag.

– Vi trenger hjelp fra SINTEF Byggforsk til å teste ut nye løsninger slik at byggeierne kan trygges i å velge nye mer bærekraftige løsninger enn vi har gjort til nå. Ved å i første omgang å tilslutte seg veikartet, bidrar SINTEF Byggforsk til å trygge byggeierne i at de er på riktig vei hvis de følger anbefalingene i veikartet, sier Bramslev.

– Ved at flere slutter opp om dette, vil vi lettere kunne realisere visjonen. Vi tror at et tett samspill i næringen og mellom næringen, forskningsmiljøene og myndighetene er nødvendig for å løse miljøutfordringene og stimulere til grønn konkurransekraft, sier konserndirektør Hanne Rønneberg i SINTEF Byggforsk.
2017-06-09T13:22:28+00:00 8. mai 2017|