Styret i Norsk Eiendom

Styreleder
  Øystein Thorup  
Adm. direktør
Avantor AS
Styremedlem
  Peter Groth
Adm. direktør
Ringkjøb Eiendom AS
Styremedlem
  Morten Chr. Jakhelln
Konsernleder
Christian Jakhelln AS
Styremedlem
  Anders Buchardt
Styreleder
AB Invest AS
Styremedlem
  Marianne Tvenge
Eiendomsutvikler
Fram Eiendomsdrift AS
Fast møtende vara
  Christine Kahrs
Daglig leder
Paal Kahrs Eiendom AS
Observatør
  Katharina Bramslev
Daglig leder
Grønn Byggallianse