Ticon Eiendom utvikler og forvalter nærings- og boligprosjekter i Drammensregionen. Som fjerde selskap i rekken av ambisiøse eiendomsselskaper, viser deres tilslutning at veikartet ikke bare er egnet for de aller største eiendomsselskapene, men kan fungere som en inspirator og veiviser også for de noe mindre.

– Flere av de ti strakstiltakene har vi selv allerede identifisert og implementert hos oss, sier daglig leder Jon Kristian Lunke. Strategiene for fremtiden var det også lett å identifisere seg med. For oss og vårt styre (Christian Falck-Pedersen, Roar Sandnes og Martin Mæland) var beslutningen enkel at: Vi i Ticon Eiendom AS ønsker å tilslutte oss Veikartet 2050 og vi har allerede dreid fokus i slik retning.

Mer informasjon om veikartet og de 10 strakstiltakene finner du her.

Jon Kristian Lunke, daglig leder i Ticon Eiendom.