Sjekk referanser, bruk kontraktsmal og husk å bruke prøvetiden, skriver NHO og lanserer en veileder der man guides igjennom ansettelsesprosessen. Blant annet finnes en liste på ti gode råd å ta med når ansettelse skal gjøres.

Les mer