logoene til huseiernes landsforbund grønn byggallianse og norsk eiendom rundt merket møt oss på arendalsuka

Hvordan skaper vi bærekraftige boliger og områder som gir gode liv?

Hvordan kan myndigheter, forbrukere og boligutviklere legge til rette for bedre livskvalitet i morgendagens boområder? 

Gjeldende politikk og regelverk har i høy grad dreid seg om boligens tekniske kvaliteter. Det er ikke uten videre en nær sammenheng mellom tekniske krav og livskvalitet for de som bor der. Hvordan skaper vi bokvalitet?

Hold av dato og klokkeslett og bli med på debatt med Monica Mæland og Daniel Siraj!

Program

09.00 – Velkommen ved konferansier Hege Schøyen Dillner, leder for samfunnsrelasjoner, medlemmer og internasjonalt arbeid i Grønn Byggallianse

09.05 – Høyere bokvalitet og livskvalitet med Bygg 21s kvalitetsprinsipper og BREEAM for bolig v/ Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse

09.20 – Er det mulig å forene boligkjøpernes forventninger til bo- og livskvalitet med utbyggernes avkastningskrav og kommunenes ambisjoner om vekst og fortetting? v/ Morten Andreas Meyer, adm.dir. Huseiernes landsforbund

09.35 – Hvordan ivareta bærekraftsmålene i reguleringsplaner og sikre felles forståelse av kvalitet mellom kommunen og boligutviklere v/ Thor Olaf Askjer, adm.dir. Norsk Eiendom

09.50 – Debatt:

  • Monica Mæland, statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)
  • Daniel Siraj, konsernsjef i OBOS
  • Cathrine Vigander, daglig leder i Element arkitekter
  • Peter Groth, daglig leder i Ringkjøb Eiendom
  • Naomi Ichihara Røkkum er debattleder

Tema: Hvordan kan vi sammen bidra til at boligkjøper får kvalitet som tar hensyn til deres behov, sammenfaller med bærekraftsmål og som ‘nudger’ både utviklere, myndigheter og kjøper i en mer bærekraftig livsstil? Tør vi, kan vi og vil vi? Det blir satt av 10 min. til spørsmål fra salen.

10.40 – Oppsummering ved Thor Olaf Askjer, adm. direktør Norsk Eiendom, Morten Andreas Meyer, adm. direktør Huseiernes landsforbund og Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse

10.50     Møteslutt

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 13. august kl 09.00-10.50.
Frokost fra kl 08.30

Sted: Arendals Sjømandsforening, Nedre Tyholmsvei 9B i Arendal

Arrangører: Huseiernes Landsforbund, Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom, i samarbeid med Stærk & Co

Norsk Eiendom ved daglig leder Thor Olaf Askjer og fagsjefer Carl Henrik Borchsenius og Naomi Ichihara Røkkum, er til stede ved hele Arendalsuka. Sees vi?