Bannerbilde fra analoge til digitale bygg

Byggene i lavutslippssamfunnet er «smarte» og attraktive for menneskene. Nå går vi fra ord til handling, og leverandørene utfordres til innovativ digital revolusjon: På konferansen vil du møte aktuelle aktører, og bli oppdatert om muligheter og gevinster med digitale løsninger for vår bransje. Beste praksis og kunnskapsdeling er også sentrale temaer.

Verden digitaliseres – eiendomsforvaltningens fremtid
er digital

Planprosesser, byggeprosesser, og bruken av byggene vil endres radikalt, og påvirke mulighetene både innen nybygging, og innen drift av eksisterende bygg. Konferansen gir et godt innblikk i hva som rører seg innen bransjen, og hva som kommer:

 • Offentlige initiativ
 • Produktenes rolle
 • Bestilleren i fokus
 • Fremtiden kommer
 • Byggeierne tar grep
 • Det digitale veikrysset
 • Innovative anskaffelser
 • Byutvikling – Bodø kaller
 • Integrert velferdsteknologi og byggdrift
 • Sirkulærøkonomi og gjenbruk av ressurser
 • Beste praksis innen digitalisering og undervisning
 • Beste praksis-prisen til Bygg21 stimulerer bransjen
 • Hva er mulig å levere i dag, i morgen, og hva kommer?
 • Store offentlige byggeiere gir retning for digitaliseringsarbeidet

Praktisk info

Tid: 14.-15. november med start
kl 9.00

Sted:  Gamle Muséet konferanse- og selskapslokaler
Dronningens gate 4, Oslo

Pris: Kr 6.500 for hele konferansen. Egne priser for kortere deltagelse

Program og påmelding her

Målgruppe

Byplanleggere, byggeiere, byggforvaltere/driftspersonell, bestillere, produsenter/grossister,  FM-selskaper, utførende (rådgivere/entreprenører, mmm), IKT-leverandører, og andre interesserte.
Det formidles kunnskap til både strategisk og operativt nivå, både for langsiktig planlegging og daglig drift. Myndigheter, byggeiere og byutviklere har sammenfallende interesser i å utvikle Norge til et bærekraftig digitalisert samfunn.