Norsk Eiendom avd. Bergen inviterer til medlemsmøte med lunsj tirsdag 14. mai kl 11.30

Etter at vi måtte avlyse møtet 2. april, har vi igjen gleden av å invitere til PwC, som åpner dørene til en informativ ettermiddag. Vi tar for oss prosjektet Lyseparken og hvilke målsetninger Os kommune har med området og hvilke utfordringer som finnes. Vi starter med lunsj kl 11.30 og så blir det miniseminar kl 12.15-14.15.

«40 i 40 – Lyseparken»

Os kommune arbeider etter en overordnet strategi om å kunne tilrettelegge for en dobling av innbyggertallet frem til 2040. En viktig brikke i denne strategien er realisering av en ny og ambisiøs næringspark. Lyseparken har som målsetning å tilrettelegge for fremtidens arbeidsplasser og næringer. Området skal etter planen være energimessig selvforsynt med lokale energiressurser. Parken arbeider med en ambisiøs idé om å utvikle et internt marked for kjøp av salg av overskuddsenergi. Realisering av Lyseparken er ventet å skje fra 2020.

Viktige spørsmål som diskuteres i Os kommune:

  • Bør Lyseparken realiseres i egenregi eller av private aktører – eller en kombinasjon av dette?
  • Hvordan kan Os kommune oppnå sitt samfunnsmessige mål om å tiltrekke seg «smarte hoder og flinke hender» ved et salg eller samarbeid med andre?
  • Hva er fremtidens næringer og hva må til for å få dem til Os?
  • Vil klimaansvarlighet og karbonnøytralitet i fremtiden være «kjekt å ha» eller en forventning eller et krav?

Agenda

11.30    Fremmøte og lunsj. Se kart

12.15    Velkommen til PWC v/ Jan Egill Aarø. Deretter Presentasjon av Virtual Reality (VR) i byggeprosjekter

12.45    Hvem skal utvikle Lyseparken i Os Kommune og hvordan skal det gjøres?  v/Fredrik Seliussen, utviklingsdirektør Lyseparken

13.15    Revisjon av leiekontraktene og lansering av nye kontrakter – bl.a Coworking  ved Wiikborg&Rein med innspill fra Thor Olaf Aksjer

13.45    Siste nytt fra foreningen v/ Thor Olaf Aksjer

14.15    Slutt

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 14. mai kl 11.30

Sted: Advokatfirmaet PwC AS
Slakterhuset i Sjøgaten 2A

Meld deg på her
Frist for påmelding er 10. mai.

Møtet inkl. lunsj er gratis.