De tre arrangørenes logoer

Tilgjengelig for alle – en viktig del av bærekraftig eiendomsutvikling

Universell utforming er en del av den sosiale bærekraften. Kom på seminaret og få gode argumenter, visjoner for fremtiden og praktisk tilnærming til universell utforming!

Hvordan skaper vi boliger til ulike livsfaser og -situasjoner? Og hvordan kan du følge opp myndighetskravene om universell utforming?

Dette kurset vil gi deg en bakgrunn for hvorfor universell utforming er viktig, samt gi inspirasjon fra vellykkede eksempler på hvordan man skaper byområder som er tilgjengelig for alle.

Er du medlem i Norsk Eiendom, deltar du gratis. Vi avslutter med felles lunsj der det blir god tid til å snakke med folk, diskutere og mingle.

Program

07.45  Registrering og kaffe

08.10  Velkommen v/Thor Olaf Askjer adm. direktør i  Norsk Eiendom

08.15  «Noen trenger mer for å få det samme». Hvorfor er det politisk enighet om et universelt utformet Norge og hvordan kan det gjøres?
v/Geir Lippestad, Advokatfirmaet Lippestad

08.35  Utvikling av Oslo Science City
v/ Christine Wergeland Sørbye, direktør Oslo Science City

09.00  Bidrar eldreboliger og omsorgsboliger til segregering eller integrering?
v/ Jon Solsrud, prosjektleder Diakonhjemmet Eiendom

09.20  «Pusterommet i skogen» – der sykdom møter friskhet
v/ Helle Aanesen, daglig leder Aktiv mot kreft

09.40  Pause

10.00  Rettslig grunnlag som sikrer likeverd og inkludering, og samtidig bidrar til mangfold v/Anna Marion Persch, Advokatfirmaet Lippestad

10.20  Eksempler på sammenhengen mellom universell utforming og sosial bærekraft
v/Trine Presterud, Faglig leder bygg og uteområder i Universell Utforming AS

10.40  «Under åpen himmel». Rom for samskapning med eiendomsutviklere
v/Laurie Vestøl, landskapsarkitekt, byutvikler og kulturell entreprenør, Urban Space Lab AS 

11.15  Håndbok for bærekraftig stedsutvikling
v/ Carl Henrik Borchsenius, fagsjef Norsk Eiendom

11.30  Minglelunsj

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 20. august kl 08.10-11.30
Registrering og kaffe fra kl 07.45

Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo

Pris: Medlemmer i Norsk Eiendom deltar gratis
Øvrige kr 2000,- (MVA tilkommer)

Arrangører: Universell Utforming, Norsk Eiendom og Advokatfirmaet Lippestad

Meld deg på her

Delta via streaming

Har du ikke anledning til å komme på møtet, kan du delta via direktestreaming eller se møtet om igjen etterpå.