Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen inviterer til Næringslivets klimakonferanse mandag 24. juni på DOGA i Oslo.

Hva er tempoet i det grønne skiftet i Norge? Hvor langt har vi kommet i å utvikle grønn konkurransekraft? Hvordan følges næringslivets veikart for grønn konkurransekraft opp? Hva er muligheter og barrierer for å realisere ambisjonene i veikartene?

Regjeringens arbeid med det grønne skiftet i eiendomsbransjen

Konsulentselskapet EY skal på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet måle tempoet i det grønne skiftet i Norge. Prosjektet er en direkte oppfølging av Eiendomssektorens veikart mot 2050, og andre bransjers veikart. Regjeringen vil bruke svarene som grunnlag for dialog og samarbeid med norsk næringsliv om det grønne skiftet fremover.

Resultatene av denne undersøkelsen blir presentert på konferansen.

Alle medlemmer i Norsk Eiendom er invitert til å bidra med sine innspill. Hvis du ikke har fått en lenke og ønsker å sende inn svar til undersøkelsen, ta kontakt med oss så vil du få tilsendt informasjon. Frist for innlevering er 7. juni.

klimakonferansens logo med symbol som et kretsløp med teksten veien til 1,5 grader

Praktisk informasjon

Tid: Mandag 24. juni

Sted: Doga, Hausmanns gate 16

Meld deg på konferansen her
Påmeldingsfrist 10. juni