Hold av datoen! Torsdag 24. oktober er det Høstmøte, som ved siden av generalforsamlingen er en av de viktigste møteplassene i Norsk Eiendom. Vi er i gang med å sette sammen et spennende program.