Norsk eiendom logo grønn byggallianse logo og et symbol for bærekraft i et samspill mellom miljø økonomi og sosialt

Kom og få et konkret verktøy for bærekraftig stedsutvikling

Vi lanserer Håndbok for bærekraftig stedsutvikling – en veileder som skal gi eiendomsutviklere innsikt i og inspirere til en mer helhetlig utvikling av eiendom, områder og steder.

Håndboken gir deg konkrete tips i arbeidet med utvikling av eiendom, og utvikling av enkelte tomter innenfor en områderegulering. Håndboken er forfattet av Grape Architects, på bestilling fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Vi har gitt våre innspill sammen med COWI, Rambøll, Asplan Viak og Link som også har vært bidragsytere. Se under for mer info om håndboken.

Vi har invitert dyktige innledere til å presentere håndboken. På lanseringsfrokosten vil du også høre hva Oslo kommune tenker om samarbeidet mellom utvikler og planmyndigheter for å lykkes i bærekraftig områdeutvikling i regulerings- og byggesaksprosesser.

Program 25. april

08.00     Registrering og enkel frokost

08.30    Bakgrunn: Velkommen og introduksjon v/ Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

08.40     Visjon: Hvordan kan Oslo kommune og eiendomsutviklere samarbeide bedre for bærekraftig områdeutvikling? v/ byrådssekretær Rasmus Reinvang

08.50     Verktøy: Presentasjon av den nye håndboken v/ Grape Architects

09.20     Prosess i praksis: Hvordan lykkes med bærekraftig områdeutvikling i regulerings- og byggesaksprosessen v/ Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune

09.35     Case: Pådriv, nettverk for bærekraftig utvikling i Hovinbyen v/ Thomas Berman, Pådriv

09.55     Videre arbeid med bærekraftig områdeutvikling v/ Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse

Praktisk informasjon

Tid: Torsdag 25. april kl 08.30. Frokost og registrering fra kl 08.00

Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstua i Oslo

Arrangører: Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse

Pris: Møtet er gratis

Meld deg på her

Vi streamer dette møtet

Mer om Håndbok for bærekraftig stedsutvikling

Når man utvikler eiendom og områder, er det en forutsetning at man forstår hvilke faktorer som påvirker utviklingen – til beste for utvikler, samfunn og den enkelte. Bærekraftig samfunnsutvikling skal imøtekomme dagens brukerbehov (leietaker, boligkjøper, innbyggere) uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Bærekraftbegrepet omfatter sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse har en rekke dokumenter og verktøy som eiendomsutviklere kan dra nytte av for å øke den miljømessige dimensjonen av bærekraft, men færre som dekker den sosiale dimensjonen. Denne nye håndboken gjør nettopp det. Ivaretas den miljømessige og sosiale dimensjonen av bærekraft på en forsvarlig måte i forbindelse med planlegging og utvikling, vil resultatet også gi bidrag til den økonomiske dimensjonen i bærekraft.

For utvikleren vil prosjektet gi flere konkurransefordeler, og for samfunnet vil det kunne gi gevinster gjennom for eksempel bedret folkehelse, nye arbeidsplasser og mindre kriminalitet.