Møtestart kl 08.30 – frokost fra kl 08.00

På bakgrunn av henvendelser fra medlemmene opp igjennom årene, har vi konstatert at mange savner kunnskap om hvilke IT-systemer som finnes og hva som egner seg for små og store aktører.

Norsk Eiendom inviterer derfor til et frokostmøte/medlemsmøte. Hensikten er å bidra til erfaringsutveksling knyttet til IT-verktøy for eiere av kommersielle næringsbygg. Med IT-verktøy tenker vi i denne sammenheng på området FDV – herunder internkontroll.

Vi er svært takknemlig for at alle i våre medlemsbedrifter som har erfaringer med ulike systemer deler sine erfaringer i møtet.

Praktisk informasjon

Program

  1. Innledning v/ Norsk Eiendom
  2. Våre erfaringer med forvaltningssystemer v/ Morten Tvedt – Pecunia AS
  3. Hva finnes og hva savnes av integrerte IT-systemer  v/ Alf Martin Brasøygård – OBOS Forretningsbygg AS
  4. Våre erfaringer med FDV-systemer  v/Roy Frivoll  – Avantor AS
  5. «Webbaserade system for Egenkontroll för fastighetsägare» v/ Heidi Lyngstad – KLP Eiendom AS
  6. Diskusjon om hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig
  7. Oppsummering og avtale om eventuell videre oppfølging

Tid: Torsdag 27.10.16 kl 08.30-10.30.
Enkel frokostservering fra kl 08.00.
Sted: Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 på Majorstuen i Oslo.

Klikk her for påmelding

Møtet er gratis for våre medlemmer, men av hensyn til praktiske forhold er det nødvendig med bindende påmelding.