Etter et vellykket WELL-kurs i våres, tilbyr nå Grønn Byggallianse nok et kurs. Målet er å øke kompetansen om helsefremmende bygg og å undersøke om det er ønske om WELL-sertifisering i Norge. Sertifiseringssystemet WELL er det første sertifiseringssystemet i verden som kun har som hensikt å sette menneskets helse og velvære i fokus.