Halvdagsseminar i samarbeid med Høgskolen i Østfold

Forskningsprosjektet fortsetter i 2017.

28. november inviterer vi til vårt andre seminar om Merverdien av grønne bygg. Sammen med Høyskolen i Østfold har vi gjennomført en kartlegging blant byggeiere, leietakere og investorer om status og utviklingstrekk for grønne bygg i Norge og presenterer nå våre resultater.

Hvorfor etterspør noen investorer grønne bygg? Hva er det som driver byggeiere til å bygge grønne bygg? Hva er det leietakerne primært er opptatt av? Hvor mye vet vi om status og framdrift i utviklingen mot en gjennomfarget grønn byggportefølje?

I tillegg får vi høre om Enovas nye støtteprogram som vil hjelpe byggeiere å oppnå grønne bygg.

Meld deg på vårt seminar og hør om hva prosjektet har oppnådd i disse to årene.

Velkommen!

Praktisk informasjon

Tid: Tirsdag 28. november kl 8-12
Sted: Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo

Meld deg på her