Invitasjon til medlemsbedrifter i Norsk Eiendom

Brysomme mellommenn eller verdifulle bidragsytere?

Organisasjoner som har behov for å leie lokaler til sin virksomhet trenger ofte hjelp på mange områder. Hvor stort arealbehov har de, hvordan ser deres organisasjon ut om noen år, hvilke alternativer finnes i markedet, etc etc. Leietagerrådgivning har oppstått som en relativt ny yrkesgruppe. Disse bidrar til å profesjonalisere prosessene. Likevel kunne vi ønske oss en mer ensartet prosess der alle involverte opplever gjensidig respekt for hverandres posisjon og interesse.

Som flere ganger tidligere når vi ikke helt vet hvordan vi skal angripe en problemstilling, inviterer vi medlemmene til en EiendomsTank. Anders Solaas er direktør utleie og forretningsutvikling i Entra ASA. Anne Kolstad Skogheim er seniorrådgiver i Akershus Eiendom og driver til daglig leietagerrådgivning. Begge vil i sine korte innledninger belyse problemstillingene sett fra sine ståsted. Deretter setter vi temaet under debatt. 

Bakgrunn

Vi tror det vil være til alles fordel om det etableres en konstruktiv dialog mellom leietagerrådgiverne og gårdeierne. Våre felles kunder kan sikkert også lære oss noe om hvordan en optimal søkeprosess bør gjennomføres. EiendomsTanken denne gang skal gi oss en veiledning om hvorledes en slik dialog kan opprettes og hvilke elementer som er viktig for utleierne. Eksempelvis driver Statsbygg med leietagerrådgivning samtidig som de har lokaler for utleie til statlige virksomheter. Vi tror ikke vi er i posisjon til å endre denne praksis verken for private meglerhus eller hos Statsbygg. Men er det mulig at ensartede og transparente prosedyrer vil bidra til en større trygghet for alle parter? De ulike leietagerrådgiverne har sine egne modeller for honorering. Hvilke tanker gjør vi oss om honoreringen?  Fra utleiersiden blir det ofte sagt at de tekniske kravspesifikasjonene ikke dekker kundens behov. Sier vi det fordi kravspesifikasjonene ikke passer så godt til hva vi har å tilby, eller er det virkelig slik at kravspesifikasjonene objektivt sett burde bli bedre? Mange utleiere savner at de i en søkeprosess der leietagerrådgivere er engasjert ikke får komme i god dialog med leietager. Ville det være mulig å innføre en form for speed-date mellom utleier og leietager? Er det så lurt at hvert meglerforetak gjør sin søkeprosess til deres egen forretningsmodell?  Er det slik at alle parter ville tjene på en standardisering der konkurransen går på service, kvalitet, referanser og pris? Hva bør utleier gjøre annerledes for at søkeprosessene på en effektiv måte fører leietager og utleier sammen i et langsiktig verdiskapende kontraktsforhold?

Forberedelser

Som en god forberedelse til møtet bør dere finne eksempler på gode og mindre gode søkeprosesser. Hva kan utleier gjøre bedre og hvordan burde en god prosedyre for leietagerrådgivning se ut? Hvordan kan vi komme i konstruktiv dialog med leietagerrådgiverne?

EiendomsTanken er en ny debattform som Norsk Eiendom benytter til flere viktige temaer. Vi er veldig opptatt av at det skal komme noe ut av debatten. Før vi går fra hverandre, skal vi vite hva vi skal gjøre videre med det vi har debattert.

Praktisk informasjon

Tid: 30. november kl 8-10. Frokost og registrering fra kl 7.30
Sted: Næringslivets hus, Middelthuns gate 27 på Majorstuen i Oslo

Anders Solaas, direktør utleie og forretningsutvikling i Entra ASA. og Anne Kolstad Skogheim, seniorrådgiver i Akershus Eiendom, belyser problemstillingene sett fra sine ståsted.
Påmelding

Møtet er gratis og forbeholdt medlemmer i Norsk Eiendom.

Av hensyn til praktiske forhold
er det nødvendig med bindende påmelding.