Den kjente advokaten Stig Bech er ny styreleder i Norsk Eiendom. – Det er en ære å få lede styret i foreningen som er eiendomsbransjens viktigste talerør og pådriver – ikke minst når man ser på de mange flotte forgjengerne som har hatt oppgaven, sier Bech.

Pressemelding fra Norsk Eiendom 22.04.2021

Norsk Eiendom er bransjeforening for om lag 250 eiendomsaktører over hele landet og er tilknyttet NHO.

Ny styreleder i Norsk Eiendom Stig L. Bech.

– Foreningen har en nøkkelrolle i å bygge bro til samfunnet. Særlig under pandemien har vi sett hvor verdifullt det er med en bransjeforening som kan finne løsninger med leietakere og myndigheter nasjonalt, og gi juridiske og andre råd til medlemsbedriftene, understreker den nye styrelederen.

Stig Bech er nå partner i Wiersholm, og er en ledende advokat innen eiendomsrett. Han har i hovedsak jobbet med transaksjoner, eiendomsutvikling, myndighetskontakt, finansiering og restrukturering i eiendomsforetak.

Bech ser frem til å fortsette det viktige arbeidet med å skape gode planprosesser, balanserte modeller for utbyggingsavtaler, rammevilkår som stimulerer bærekrafthensyn, rom for dekning av boligbehovene til eldre, lavtlønnede og andre som av ulike årsaker sliter med å finne en plass i boligmarkedet.

Et godt sammensatt lag

I tillegg til den erfarne advokaten, har generalforsamlingen valgt et styre som har en bredde som reflekterer foreningens medlemsmasse og faglig interessefelt.

Mona Aarebrot kommer fra Aspelin Ramm som er kjent for sine bærekraftige eiendomsprosjekter i hovedstaden og ellers i landet. Hun sier: – Eiendomsbransjen er en viktig premissgiver for hvordan vi både bor, arbeider og bruker steder. Bransjen har derfor et stort samfunnsansvar i by- og stedsutviklingen. Jeg er opptatt av at Norsk Eiendom skal være med å gjøre det enklere for hele bransjen å ta det ansvaret.

Esben Svalastog fra Grunnsteinen vil gi et nytt perspektiv som profesjonell boligutvikler og -utleier, blant eiendomsutviklere og næringseiendomsforvaltere.

– Norsk Eiendom satser på å styrke bransjens sosiale bærekraft. Dette og profesjonalisering av boligutleiesektoren er noe jeg er opptatt av og jobbet mye med, så jeg håper å kunne bidra med min erfaring, sier Svalastog.

I tillegg til Ingse Galtung Døsvig fra Bara Eiendom i Bergen som fortsetter sin styreperiode, kommer Marcus Dons fra Pellerin i Tromsø inn i styret med perspektiver fra fremoverlente selskaper med lange røtter i ulike landsdeler.

– Jeg er født og oppvokst med byutvikling. Det er derfor en glede å få være med i Norsk Eiendoms styre og være en pådriver for bransjen, sier Dons.

Ida Aall Gram er fra et av de større medlemmene, AF Gruppen, som i tillegg til eiendom også har entreprenørvirksomhet. Hun fortsetter som styremedlem. Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse som samarbeider tett med Norsk Eiendom, fortsetter også som observatør til styret.

Nye styremedlemmer: Marcus Dons, Esben S. Svalastog og Mona Aarebrot.

Nytt styre

Styret velges for to år og ny styreleder og tre nye medlemmer var på valg. Styret i Norsk Eiendom består nå av:

  • Leder: Stig L. Bech (Wiersholm), 2021-2023
  • Ida Aall Gram (AF Gruppen), 2020-2022
  • Ingse Galtung Døsvig (Bara Eiendom), 2020-2022
  • Mona Aarebrot (Aspelin Ramm), 2021-2023
  • Marcus Dons (Pellerin), 2021-2023
  • Esben S. Svalastog (Grunnsteinen), 2021-2023
  • Observatør: Katharina Bramslev (Grønn Byggallianse)

Om de nye styremedlemmene:

Mona Aarebrot (53) er direktør marked og drift i Aspelin Ramm. Før det var hun direktør for regionbyene i Entra, og har en spennende karriere bak seg hvor eiendomsdrift og utleie er den røde tråden. Mona er utdannet økonom fra BI.

Marcus Dons (33) er finansdirektør i Pellerin AS. Han har allerede erfaring med økonomistyring i ulike bedrifter som bla Hurtigruten. Han har siden 2019 vært i ledelsen av Pellerin, men sittet i styret til selskapet siden 2009.  Marcus er utdannet med master i økonomi og administrasjon fra UiT.

Esben S. Svalastog (65) er direktør i Grunnsteinen AS, og har hatt hele sin yrkeskarriere innen eiendom og eiendomsutvikling i flere ulike selskaper både innen boligutleie og næringseiendom.. Senest fra Selvaag Realkapital AS. Esben har en MBA i Business administrasjon fra USA.

Vellykket digital generalforsamling gjennomført!

Kommende arrangementer