|Aktuelt
Aktuelt2019-02-11T13:21:16+02:00

Prioriterte saker

Load More Posts

Nyheter

Høring: Eiendomsskatt ved kommunesammenslåing

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har rapporten «Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter» på høring. I rapporten foreslås flere endringer i eierseksjonsloven for å legge bedre til rette for større eierseksjonssameier. Har du innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Baner vei for bedre bokvalitet

Arbeidsgruppen for bokvalitet hadde sitt første møte som et ledd i Norsk Eiendoms styrkede satsingen på bokvalitet. - Vi har en kompetent gruppe fra bransjen med oss, og arbeidet skal lede frem til en håndbok som enkelt kan gi gode råd til våre medlemsbedrifter, sier fagsjef for bransjeutvikling Carl Henrik Borchsenius.

Stans i nydyrking av myr

Stortinget har vedtatt endringer i jordloven for å stanse nydyrking av myr. Myr lagrer karbon, har et rikt mangfold av arter og demper tørke ved å lagre vann. Derfor er bevaring av myr en viktig klima- og miljøsak, melder klima- og miljødepartementet (KLD) i en pressemelding.

14. mai: Medlemsmøte i Bergen hos PwC

Ny tid etter avlyst møte: Norsk Eiendom avd. Bergen inviterer til medlemsmøte med lunsj 14. mai. Vi tar for oss prosjektet Lyseparken – hvilke målsetninger har Os kommune, og hvilke utfordringer og muligheter finnes? Vi starter med lunsj kl 11.30. Se programmet og meld deg på!

Load More Posts