Allerede gode på miljø – forplikter seg nå til å bli bedre

Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon tilslutter seg strakstiltak 1.0, som er eiendomsbransjens viktigste grønne løfte til samfunnet. – Dette vil hjelpe oss til å drive bransjens miljøarbeid videre, sier daglig leder Stig Klomsten.

Pressemelding fra Folkets hus / Arbeidernes økonomiske fellesorganisasjon, Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.
Stig Klomsten, daglig leder i Folkets hus.

AØF forvalter rundt 17.000 m2 næringseiendom i Trønde­lag, og ser at strakstiltakene hjelper organisasjonen med å identifisere og å fokusere på de viktigste klimatiltakene i daglig arbeid.

– Strakstiltakene er et godt eksempel på at treparts­samarbeidet også bidrar til miljøarbeidet, sier Klomsten.

De ti strakstiltakene er en del av Eiendomssektorens veikart mot 2050, som er utviklet av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse for å bidra til grønn omstilling i næringen. 

– AØF driver allerede godt miljøarbeid, og deres forpliktelse til Strakstiltakene betyr en viktig styrking av deres innsats. Eiendomsbedrifter skaper rammene for våre liv, og derfor er det viktig at vår bransje tar bærekraftansvar, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl. 

AØF-sjefen ser stor ressursbesparelse i at hovedarbeidet med identifisering av tiltak allerede er gjort av Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse.  

Klomsten utdyper: – Som en liten organisasjon er det av stor betydning at både mål og tiltak allerede er identifisert. Da vil jo vi bare trenge å brette opp ermene, og igangsette arbeidet med å innfri strakstiltakene. 

–  AØF underbygger den trenden vi ser stadig tydeligere – at selskapene går fra ord til handling. Vi trenger ikke flere utredninger og mer datagrunnlag. Vi vet hva vi må gjøre og strakstiltakene er konkrete handlinger vi vet gir stor effekt, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

– Det er når vi står sammen i arbeidet mot et felles mål at vi kan kan finne de gode og klimavennlige løsningene, understreker AØF-sjefen. 

10 anbefalte strakstiltak for små og store byggeiere

  1. Miljøsertifisere organisasjonen (ISO 14001 eller Miljøfyrtårn for mindre bedrifter).
  2. Kompetansekartlegging av driftsorganisasjonen med tilhørende opplæringsplan.
  3. Kun kjøpe bygningsprodukter uten innhold av helse- og miljøfarlige stoffer.
  4. Innføre miljøledelsessystem, for eksempel en BREEAM-In-Use gjennomgang, på hele porteføljen og sette opp plan for kontinuerlig forbedring av byggene.
  5. Gjennomføre en utredning om hva takflatene kan og bør brukes til, som for eksempel overvannshåndtering, energiproduksjon, rekreasjonsareal eller birøkt.
  6. Premiere innovative løsninger og diskutere risikohåndtering, for eksempel gjennom å sette av en egen post i budsjettet for risiko ved utprøving av nye løsninger.
  7. Kreve at arkitekten utarbeider plan for hvordan materialene kan demonteres og gjenbrukes ved ombygging eller riving og tilstrebe å finne løsninger og materialer som gir minst mulig avfall.
  8. Installer delmålere for å få oversikt over de største energipostene.
  9. Etterspørre og prioritere bygningsprodukter som har lave klimagassutslipp (dokumentert gjennom EPD (Environmental Product Declaration).
  10. Etterspørre fossilfri byggeplass.

Fakta

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse. Vi har nå også laget en spesialtilpasset liste med strakstiltak for de som bygger boliger for salg, samt opprettet Forum for boligutviklere, som vil være en arena der medlemsbedrifter kan utveksle erfaringer og få inspirasjon og kunnskap om grønne og helsefremmende boliger.

Kontakt

2022-01-17T14:29:42+01:0011. november 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top