Anthon B Nilsen er 19. selskap som signerer avtalen om å implementere de 10 strakstiltakene i løpet av et år.

– ABNE ser merverdien av bransjens satsning på samfunnsansvar og miljø, og ønsker å være en del av denne dugnaden. Vi gleder oss til å forankre disse tiltakene i vår organisasjon og portefølje. Som utvikler og forvalter treffer de 10 anbefalte strakstiltak vår organisasjon meget godt, sier adm. direktør Peder Chr. Løvenskiold.

– I første omgang er det OBOS Forretningsbygg som tilslutter seg de ti strakstiltakene. Dette er i tillegg et viktig fokus også innenfor boligbygging, sier Nils Morten Bøhler, konserndirektør Eiendom.