Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse mener det er blitt spredt for mange fordommer om at miljøtiltak koster. Nå skal hun lede en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av åtte fagfolk som skal bidra til å utløse næringens potensial for bærekraft – i alle betydningene av ordet.