Årsberetning for Norsk Eiendom

Vår årsberetning gir bl.a. informasjon om foreningens oppbygning og arbeid, regnskap og historie. Her kan du  få oversikt over de viktigste sakene for året som var, de aktivitetene som ble gjennomført m.m.

Forsiden av årsberetningen for 2018 viser en del av ny fasade og gammel fasade av youngskvartalet