Nicolai Astrup
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

– Etter et møte med Norsk Eiendom i høst, startet vi opp et arbeid med en veileder om dagens regler for utbyggingsavtaler. Veilederen vil rette seg mot kommuner og utbyggere som skal inngå utbyggingsavtaler. Vi regner med å ferdigstille veilederen om kort tid, og håper den vil bidra til at det blir enklere for alle parter å praktisere regelverket, sier Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup til Byggeindustrien.

Bakteppet er at Norsk Eiendom over tid har jobbet for klarere regelverk, og ytterligere aktualisert med lagmannsrettens sjokkdom mot Entra om rekkefølgekrav. Norsk Eiendoms administrerende direktør, Tone Tellevik Dahl, uttalte til Byggeindustrien at: – Dette handler ikke om at bransjen ikke skal være med på å betale offentlig infrastruktur, men vi må kunne forvente en viss forutsigbarhet og rimelighet i de kravene som kommer fra kommunene.

Parallelt med veilederen, ser Astrup på muligheten for å endre regelverket ytterligere for å løse flere av utfordringene utbyggere og kommuner har pekt på.

Norsk Eiendom er glade for at bransjens beskymring blir møtt, og vil følge tett opp Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Adm. dir. i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00