Avantor var blant de første som tilsluttet seg strakstiltakene for byggeiere, og er tidlig ute også for tiltakene for boligutviklere

– Avantor har gjennom mange år jobbet systematisk med miljø i utviklingen av Nydalen, sier adm. direktør Øystein Thorup.

– Vi tilsluttet oss de 10 strakstiltakene for byggeiere rett etter lanseringen i 2016, og nå følger vi opp med å tilslutte oss de 10 strakstiltakene for boligutviklere. Vi opplever at dette er tiltak som er nyttige og relevante for oss, siden vi er en eiendomsutvikler som er miljøsertifisert etter ISO 14001 og som har ambisiøse miljømål for å omskape et tidligere industriområde til en moderne og bærekraftig bydel i Oslo, avslutter Thorup.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltak for eiendomsselskap omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse, og det er nå også laget en spesialtilpasset liste for de som bygger boliger for salg.

portrett av øystein thorup med eiendomssektorens veikart
– Vi opplever at dette er tiltak som er nyttige og relevante for oss, sier administrerende direktør Øystein Thorup.