– Fra bransjens side opplever vi at Oslos kommuneplan ikke gir gode nok føringer på hva man kan bygge, og rammene som ligger der, sier adm.direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl til Avisa Oslo.

Utspillet kommer etter at Siri Gauthun Kielland, direktør for plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune, etterlyste flere planer fra eiendomsbransjen, og var bekymret for at utbyggerne sender inn for få nye planer og at de bruker langt mer tid i dialogfasen med PBE enn tidligere.

– Når vi møtes har vi gjerne lest kommuneplanen ulikt, og så må vi bli enige om hvordan den skal leses, i stedet for å sikre kvalitet i prosjektene. Det gjør at det tar mye lengre tid, mener Tellevik Dahl.

– PBE har til tider en iver i sin detaljeringsgrad som hemmer framdrift. Utbyggere må bruke mye mer tid i dialog med PBE fordi de stiller krav som er vanskelig å forutsi, sier Tellevik Dahl.

– Det er også usikkert hva utbyggerne blir pålagt av kostnader til offentlig infrastruktur. Av den grunn er det mange som styrer unna å bygge i Oslo, sier Tellevik Dahl.

– Den lave tilliten påvirker hastigheten, og det spiller inn på i hvilken grad planer blir fremmet. Det er vi opptatt av å snu, og bransjen vil gjerne levere gode boliger som Oslo sårt trenger, sier Tellevik Dahl og fortsetter.

– Vi har store forhåpninger til at den nye kommuneplanen blir mer lesbar, og vi gjør gjerne lesetester på den. Det er viktig at mottaker og avsender leser dokumentet likt. Da kan man sikre en bedre start under oppstartsmøtet, sier Dahl.

Kommende arrangementer

NyttårsJAZZ med BAE-næringen

27. januar • 16:00 - 20:00

Rapportlansering: Morgendagens kontorbehov

3. februar • 11:00 - 12:00

Citykonferansen Oslo 2022

29. mars • 12:00 - 20:00