25. april 2019 lanserte vi Håndbok for bærekraftig stedsutvikling – en veileder som skal gi eiendomsutviklere innsikt i og inspirere til en mer helhetlig utvikling av eiendom, områder og steder.

Håndboken gir deg konkrete tips i arbeidet med utvikling av eiendom, og utvikling av enkelte tomter innenfor en områderegulering. Håndboken er forfattet av Grape Architects, på bestilling fra Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse. Vi har gitt våre innspill sammen med COWI, Rambøll, Asplan Viak og Link som også har vært bidragsytere.

På møtet fikk vi også høre hva Oslo kommune tenker om samarbeidet mellom utvikler og planmyndig­heter for å lykkes i bærekraftig områdeutvikling i regulerings- og byggesaksprosesser.

Nyttige lenker

Opptak fra møtet

Bakgrunn

Velkommen og introduksjon v/ Carl Henrik Borchsenius, Norsk Eiendom

Visjon 

Hvordan kan Oslo kommune og eiendomsutviklere samarbeide bedre for bærekraftig områdeutvikling? v/ Byrådssekretær Rasmus Reinvang  

Verktøy

Presentasjon av den nye håndboken v/ Isabel Ruiz Lopez og Kristian Kistorp, Grape Architects  Intervjuene som vises på film, kan du også se her

Prosess i praksis

Hvordan lykkes med bærekraftig områdeutvikling i regulerings- og byggesaksprosessen v/ Andreas Vaa Bermann, Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune Se presentasjonen her

Case

Pådriv, nettverk for bærekraftig utvikling i Hovinbyen v/ Thomas Berman, Pådriv
Se presentasjonen her

Videre arbeid…

… med bærekraftig områdeutvikling v/ Anders Nohre-Walldén, Grønn Byggallianse
Se presentasjonen her