Regjeringen har lagt fram en melding til Stortinget om politikk for utvikling i byer og distrikter. Meldingen meisler ut hvilken retning regjeringen mener det er riktig å gå for en videre utvikling av byene og tettstedene, distriktene og regionene våre.

Les mer