Bokvalitetsprosjektet har hatt sitt første møte. Prosjektet er initiert av Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund og Norsk Arkitekters Landsforbund, og inngår som et ledd i Norsk Eiendoms styrkede satsingen på bokvalitet.

– Vi har en kompetent og tverrfaglig gruppe fra bransjen med oss. Jeg ser frem til å komme i gang med dette prosjetket som skal sette fokus på hva som skal til for å utvikle boliger som bidrar til økt livskvalitet, sier fagsjef for bransjeutvikling Carl Henrik Borchsenius.

Initiativtakerne til dette prosjektet opplever at regelverk og debatt knyttet til boliger ofte ikke ivaretar en helhetlig vurdering av de ulike kvalitetsaspektene.

– Vi ønsker derfor gjennom dette prosjektet å samle og utvikle kunnskap om bokvalitet. Resultatet skal forhåpentligvis gi nytteverdi for både myndigheter, politikere og hele bransjen, sier fagsjefen.

Bildet viser de smilende deltagerne i arbeidsgruppen
Medlemmene i arbeidsgruppen for bokvalitet. Fra venstre: Rita Berg Hansen (Veidekke Eiendom), Elisabeth Kynbråten (Norsk Kommunalteknisk Forening), Camilla Moneta (Norske Arkitekters Landsforbund), Per Christian Opsahl (Arkitektens fagforbund), Per Christian Nordal (Huseiernes landsfobund), Carl Henrik Borchsenius (Norsk Eiendom) og Kathinka Lien Augstine (Stor Oslo Eiendom). Carsten Pihl (Huseierens landsforbund) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Naomi Ichihara Røkkum/Norsk Eiendom