illustrasjon av

Norsk Eiendom er opptatt av at Bygg21 er en plattform for å dele beste praksis. I snart fem år har mer enn 100 av næringens fremste representanter jobbet med å utarbeide råd og anbefalinger som vil føre til en mer lønnsom og bærekraftig byggenæring. Målet er å kutte kostnadene i bransjen med 20 prosent innen utgangen av 2020.

Nå er rådene og tipsene tilgjengelige for alle!

For å gjøre det så enkelt som mulig for deg å bruke dem i byggeprosessen du er en del av, har Bygg21 utviklet tjenesten Byggelig.no. Der kan du klikke deg inn på den fasen du er i nå, enten du jobber med reguleringsplan eller detaljprosjektering, og få beste praksis-tips for akkurat den fasen i byggeprosessen.

Enklere tilgang til konkrete råd for beste praksis finnes ikke

Prøv byggelig.no her og se eksempel fra OBOS Ulven hvordan de reduserte byggekostnader med 20 % ved å involvere viktige aktører fra start.