Aftenposten har en forbilledlig artikkel søndag 4. februar 2018. For alle som ikke har lest innslagene i artikkelen, kan de anbefales. Konseptet er enkelt fortalt at en dreven arkitekt og en nestor i eiendomsutviklingsfaget reiser rundt og vurderer boligprosjekter som har blitt oppført i senere år. Det gis både ros og ris. Deretter gis både den aktuelle utbygger og Plan- og bygningsetaten anledning til å kommentere ekspertenes uttalelse.

En slik fremgangsmåte vil etter vårt syn kunne ha langt bedre effekt enn enda mer rigide regler i TEK og i detaljerte reguleringsbestemmelser. I flere av de omtalte sakene opplyses det at reguleringsbestemmelsene hindrer nytenkning og helhetlige gode løsninger. Hvordan man overholder kravet til gesimshøyde blir viktigere enn hva prosjektet gir tilbake til lokalmiljøet og den enkelte boligkjøper.

Norsk Eiendom har nylig utarbeidet et dokument der vi belyser at bokvalitet er noe mer enn bare teknisk kvalitet. Med strenge regler i bunnen er det lite å utsette på den tekniske kvaliteten. Tvert om er vår tanke at et ensidig fokus på tekniske kvaliteter hindrer utviklerne og planmyndigheten i å sette fokus på det det dypest sett handler om. Og det er livskvalitet for den som bor og spennende og funksjonelle boområder for alle oss som ferdes rundt i bygd og by. For ettertiden vil vi ganske visst oppdage at mye av det vi etterlater oss til neste generasjon er lite å være stolte av.

Dette kan vi endre på. Ved å gjøre slik nevnte artikkelserie i Aftenposten gjør, vil vi kunne fremheve de gode eksemplene. Vi kan gjøre mer av det som er bra. Hva mener de som bor der? Hva mener de som har ansvaret for folkehelsen og kriminalitetsforebyggende arbeid? Hva mener arkitekter og utbyggere? Begrepet beste praksis har en enorm effekt når det blir satt i system. Ved hjelp av enkle digitale verktøy kan vi greit finne frem til beste praksis for støyskjerming på solsiden, innbydende møteplasser ute og inne, balkongløsninger med god funksjonalitet og estetisk helhetsinntrykk. Med slike databaser i bunnen vil TEK og rigide reguleringsbestemmelser bli mindre viktig, og det bygde resultat vil lettere få de kvaliteter vi er ute etter.

I dokumentet vårt peker vi på at myndighetene må utvikle en nasjonal politikk som er tverrpolitisk og langsiktig. Dette kan opereres gjennom et regelverk som er mer funksjonsbasert og som legger beste praksis til grunn. Videre tror vi på et gjensidig forpliktende og tillitsbasert samarbeid mellom utviklere og myndigheter. Endelig er vi av den oppfatning at utbyggerne må erkjenne at utvikling av gode bo- og boligkvaliteter er et samfunnsansvar.

Ved å etablere et håndterlig og godt system for beste praksis vil sjansene være større for at fremtidige generasjoner vil takke oss for hvordan vi etterlot oss bygd og by.