Norsk Eiendoms oppgave er å bidra til robuste og forutsigbare rammebetingelser for vår bransje. En viktig rammebetingelse er skatt. Til tross for at vi har en regjering som skryter av skattelettelser for næringslivet, har mange av aktørene i eiendomsbransjen opplevet reelle skjerpelser de siste årene. Det er derfor naturlig at vi setter skatt på dagsordenen.

Forleden inviterte vi til en EiendomsTank nettopp om skatt. EiendomsTanken er et internt diskusjonsforum vi inviterer til når vi ikke helt vet hva vi skal mene. Rundt bordet satt representanter for store og små eiendomsaktører og alt fra private eiere til institusjonelle eiere. Alle var enige om at skatt knyttet til eiendom har blitt skjerpet på forskjellige måter. Litt avhengig av hvor man er i næringskjeden, hvor man er i landet og hva slags eierform selskapet eller organisasjonen har, rammer skjerpelsene forskjellig.

Diskusjonen rundt bordet gikk i saklige vendinger. De som hevdet at de var innstilt på å bidra til fellesskapet gjennom å betale sin andel av skatten, fikk tydelig støtte. Det hevdes i media at eiendomsfolk er skatteaverse, men det var ikke mulig å finne grunnlag for slike påstander i vår EiendomsTank. Tvert imot var det mange som tok til orde for at enkeltaktører og bransjen som helhet tar et stort samfunnsansvar og at vi har til hensikt å fortsette med det. Det gir bekreftelse og inspirasjon til oss som arbeider i Norsk Eiendom til daglig.

Norsk Eiendom må fortelle historiene. Hvordan hadde byer og tettsteder sett ut om det ikke hadde vært eiendomsaktører. De omtales ofte som profitører. I virkeligheten er de hardtarbeidende folk med gode ideer, mye kapital, stort mot og betydelig gjennomføringsevne. Alt dette kreves for drive gjennom reguleringsprosesser, engasjere arkitekter, rådgivere og entreprenører som kan få det hele bygd. Det blir mange arbeidsplasser av slikt. Det skal finnes en kunde eller en leietaker som skal være villig til å betale hva herlighetene koster. For å få offentlige tillatelser vel i havn har man måttet forplikte seg til å bygge en rundkjøring, spleise på en park og en lekeplass. Man har kanskje måttet svelge krav om noen finurlige søppelhåndteringssystemer som kommunen har falt for på en eller annen studietur. Listen er lang over ting en eiendomsutvikler skal turnere. Det skulle da også bare mangle. Det er et fag det her. Det gjøres en skapelig innsats. Det kan det være greit å få anerkjennelse for.

Jeg begynte å skrive om skatt. Skattesystemet må oppleves rettferdig. Vi skal bore enda dypere for å finne ut hvordan vi kan bidra til at skatt blir mer rettferdig også for vår bransje. I mellomtiden fortsetter eiendomsbransjen å ta et stort samfunnsansvar.