Bli bransjepartner under Arendalsuka 2022

Bransjefelleskapet Bygg Arena Arendal inviterer nå bransjeaktørene til å sikre en gjentakelse av årets suksess under Arendalsuka. Bli parter og med dette bidra til økt synlighet og kunnskap om vår næring.

Partnerskap i Arendalsuka har mange fordeler – ikke minst får du utvidet nettverket ditt!

Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE) samlet seg for første gang i et bransjefelleskap under Arendalsuka 2021 under navnet Bygg Arena Arendal (BAA). Næringen fikk dermed økt positiv oppmerksomhet om viktige saker som miljø, sosial bærekraft og jobbskaping/rekruttering. Ved å ha egne lokaler sentralt plassert på torget ble Bygg Arena Arendal (BAA) et naturlig sted å møtes for bransjekollegaer og BAE-engasjerte politikere. Fellesskapet hadde laget er program bestående av 23 enkeltarrangement , samt at vi hadde 3 arrangement på jubileumsscenene. Selv med strenge koronatiltak bidro streaming til høy deltakelse på alle arrangement.

Målene for Bygg Arena Arendal for deltakelse på Arendalsuka står seg i videreføringen:

 1. På en positiv måte skape oppmerksomhet om næringens betydning for samfunn og verdiskaping.
 2. Skape synlighet gjennom en egen møteplass og tilrettelegge for samordnede arrangement.
 3. Øke kunnskapen om næringens betydning innen prioriterte fokusområder.
 4. Styrke relasjoner og nettverk.
 5. Støtte mangfoldet og være et sted for alle.

I 2021 var vi 33 partnere og håper på flere for arbeidet med Arendalsuka 2022. BAA22 skal videreføre sin rolle som naturlig møtested på Arendalsuka, for alle med interesse for det bygde Norge.

Allmøte og påmelding

 • 27. oktober kl 14:00-16:00: Allmøte for valg styringsgruppe, rekruttering til Program­komité og Kommunikasjonsgruppe, med mere.

I 2022 er det også et mål å følge opp faglige og politiske løfter og ambisjoner fra 2021.

 • Påmeldingsfrist innen 26. oktober – som blir bindende fra og med 20. desember.
 • Påmelding sendes: Lene Eikefjord, Byggenæringens Mediesenter, lene@byggenaringen.no,
  tlf. 928 51 269.

Mer om partnerskapet

Partnerskapskontingenten er fordelt inn i tre kategorier:

 • Bedrifter og offentlige virksomheter
  á kr 140.000.
 • Foreninger og SMB rådgiverbedrifter
  á kr 70.000.
 • Partnere som har avtale om ekstraordinær innsats á kr 35.000.

Avgiften inkluderer:

 • Likeverdig anledning til å prege BAA22 og utforming av dets program.
 • Anledning til deltakelse i ulike arrangement.
 • Deltakelse på Arendalsuka, – med tilhørende avgifter.
 • Markedsføring og profilering av fellesskapet BAA22.
 • Arrangementskostnader og leie av lokaler.
 • Ledelse og administrasjon.

Avgiften inkluderer ikke:

 • Bedriftsspesifikk profilering.
 • Overnatting og bevertning ut over basis kaffe/te på arrangementene.

Invitasjon

Framdrift

 • 1.oktober – invitasjon til deltakelse som partner BAA 2022 og deltakelse i programkomité.
 • 27. oktober kl 14:00-16:00 – allmøte for valg styringsgruppe, rekruttering til Program­komité og Kommunikasjonsgruppe, med mere.
 • 3. desember – strategisk innretning og prioriterte fokusområder. Forberedt av programkomité og styringsgruppa.
 • 9. desember – allmøte for valg av fokusområder og eventuell justering av styringsgruppa.
 • 20. desember – frist forpliktende deltakelse BAA 2022.
 • Januar 2022 – oppstart respektive programkomitéer pr fokusområde.
 • 8. april – frist programskisser og samvirke mellom programpostene.
 • 1. juni – frist ferdig program og medvirkende i programmene.
 • Juni-august – markedsføring.
 • 15.-19. august – Arendalsuka 2022.

De som forlater fellesskapet grunnet fellesskapets valg av strategisk innretning og fokusområder, bekoster sin del av påløpt kostnad, oppad begrenset til kr 15.000,-.

2021-11-22T12:57:28+01:0015. oktober 2021|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top