Norsk Eiendom og Forum for næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund lanserte reviderte og nye standardkontrakter for utleie av næringseiendom, i januar 2019.

I samarbeid med Føyen Torkildsen avholdt vi et lunsjseminar hvor vi gikk gjennom de nye malene, med spesielt fokus på endringene som er foretatt i standardkontraktene. I tillegg gikk vi gjennom de nylanserte avtalene, herunder den nye malen for Coworking og avtaler for handelslokaler.

Under kan du se hele opptak av møtet og laste ned presentasjonen.