Blogg2018-08-23T15:21:50+02:00

Norsk Eiendom blogger

Arkitekturpolitikk – et begrep til å bli klok av?

Oslo kommune er i ferd med å vedta en arkitekturpolitikk. Det er mulig landets arkitekter blir glade av å få noe slikt. Det kan godt hende at byens innbyggere og utbyggere også blir glade når de etter hvert forstår hva et slikt dokument innebærer.

13. mai 2019|

Betydelig samfunnsansvar blant eiendomsaktørene

Norsk Eiendoms oppgave er å bidra til robuste og forutsigbare rammebetingelser for vår bransje. En viktig rammebetingelse er skatt. Til tross for at vi har en regjering som skryter av skattelettelser for næringslivet, har mange av aktørene i eiendomsbransjen opplevet reelle skjerpelser de siste årene. Det er derfor naturlig at vi setter skatt på dagsordenen.

12. april 2019|

Det er ikke krakken som er viktig, men hvem som sitter på den

Det er spennende og inspirerende å følge med på hvordan bransjens perspektiver er under utvikling. At så er tilfelle fikk vi en tydelig bekreftelse på under årets Citykonferanse. Programmet var selvsagt ikke kjemisk fritt for yield-betraktninger, renteutvikling og transaksjonsvolumer. Det skulle bare mangle. Men det var flere og tydelige innslag om byliv. Heller ikke det er et aldeles nytt tema.

13. mars 2019|

Jeg ble trist da jeg hørte hva en boligleverandør bød en forventningsfull kunde

Det har normalt ingen offentlig interesse hva jeg føler en mandag morgen i februar. Når jeg likevel velger å løfte på følelseslokket, er det fordi jeg forleden ble kontaktet av en oppgitt boligkjøper. Han hadde lest at Norsk Eiendom mente noe om livskvalitet og boligers tekniske standard. Han lurte på om hans forventninger til sin nye bolig var urimelige.

14. februar 2019|

Det vakre kommer ikke alltid helt av seg selv

Når jeg ferdes rundt omkring i verden er det ikke sjelden jeg stopper opp ved vakre bygg, gatestumper, torg eller skylinen av en by. Mange vil sikkert hevde at jeg er miljøskadet etter å ha levd et langt liv med bygge- og eiendomsvirksomhet. Likevel vet jeg at det er flere enn oss eiendomsfolk som har det slik. Vakre bygg har en særskilt appell til folk flest.

2. januar 2019|

Hvordan kan vi bedre ta vare på vår kulturarv?

Vi opplever stadig frustrasjon over innspill og krav fra antikvariske myndigheter. Noe som kunne blitt morsomt, blir ofte slitsomt. Hvordan skal vi komme ut av en ond sirkel? Jeg tror at dersom det blir skapt større entusiasme og tydeligere eierskap til kulturarven, vil vi få svaret på HVORDAN vi best kan ta vare på den. Og når vi har fått svaret på HVORDAN, vil HVA vi skal ta vare på, bli langt mindre omstridt.

3. oktober 2018|
portrett sort hvitt thor olaf askjer

Thor Olaf Askjer

Adm. direktør i Norsk Eiendom

Thor Olaf har vært administrerende direktør i Norsk Eiendom siden 2009. Han har erfaring fra lederstillinger i JM Norge AS, Byggholt AS, Prosjektfinans AS, Stiftelsen Signo, Mesterhus Tønsberg AL og Kværner Brug AS. De senere år har han sittet i en rekke sentrale råd og utvalg. Samlet har dette gitt ham et solid grunnlag for å uttale seg om ulike bransjetemaer, til støtte for og videreutvikling av eiendomsbransjen. Thor Olaf brenner spesielt for å synliggjøre det samfunnsansvar foreningens medlemmer har, og hvordan bransjen mest effektivt kan bidra til verdifull utvikling av våre byer og tettsteder.

Siste blogginnlegg

Go to Top