Hjem|Blogg
Blogg2018-08-23T15:21:50+02:00

Norsk Eiendom blogger

Tillitskrise i byutviklingen

Det er ikke ofte jeg opplever skikkelig harme fra medlemmene våre. De fleste er vel pragmatikere. I sin alminnelighet har de det vel heller ikke så ille. Den senere tiden har jeg imidlertid opplevet et stemningsskifte. Det murrer betydelig blant utbyggere – særlig i de store byene. Kommunen legger planer som mangler rot i virkeligheten, og private planer tar uendelig mye lengre tid enn før. Som utbygger blir vi fra kommunalt hold ofte møtt med mistro. De tror de kan skalte og valte med eiendommene våre slik de selv finner det for godt. Slik sukkes og jamres det fra utbyggerhold.

29. juni 2018|

Forventninger og krav til oss blir ikke noe mindre med tiden

Har vi ingen fornøyd kunde, får vi ingen forlengelse av leieavtalen. Er det ingen boligkjøper som synes om produktene våre, er det noen av oss som har erfart hvor ille det er å sitte med tomme leiligheter.

29. juni 2018|

Digitaliseringsstrategi – et blindspor?

2017 ble på mange måter det året digitaliseringsbegrepet fikk en ny oppvåkning i de fleste sektorer. Dette skjedde også i vår bransje der begreper som «Digitalt veikart», «Propp Tech» og «Digital tvilling» ble nye bekjentskaper. I Norsk Eiendom laget vi en rapport om «Digital eiendomsledelse» der vi la grunnlaget for hva og hvordan digitaliseringen kan hjelpe oss med en mer effektiv eiendomsledelse.

29. juni 2018|

Beste praksis som grunnlag for livskvalitet i boområdene våre

Aftenposten har en forbilledlig artikkel søndag 4. februar 2018. For alle som ikke har lest innslagene i artikkelen, kan de anbefales. Konseptet er enkelt fortalt at en dreven arkitekt og en nestor i eiendomsutviklingsfaget reiser rundt og vurderer boligprosjekter som har blitt oppført i senere år. Det gis både ros og ris. Deretter gis både den aktuelle utbygger og Plan- og bygningsetaten anledning til å kommentere ekspertenes uttalelse.

16. februar 2018|

Demokratiske rettigheter – er medvirkning det samme som medbestemmelse?

Norsk Eiendom forsøker å redefinere eiendomsbransjens omdømme. Oppfatningen om oss skal endres fra å være leverandør av kvadratmetere til å legge til rette for livskvalitet og verdiskaping.

12. oktober 2017|
portrett sort hvitt thor olaf askjer

Thor Olaf Askjer

Adm. direktør i Norsk Eiendom

Thor Olaf har vært administrerende direktør i Norsk Eiendom siden 2009. Han har erfaring fra lederstillinger i JM Norge AS, Byggholt AS, Prosjektfinans AS, Stiftelsen Signo, Mesterhus Tønsberg AL og Kværner Brug AS. De senere år har han sittet i en rekke sentrale råd og utvalg. Samlet har dette gitt ham et solid grunnlag for å uttale seg om ulike bransjetemaer, til støtte for og videreutvikling av eiendomsbransjen. Thor Olaf brenner spesielt for å synliggjøre det samfunnsansvar foreningens medlemmer har, og hvordan bransjen mest effektivt kan bidra til verdifull utvikling av våre byer og tettsteder.

Siste blogginnlegg

Go to Top