Som jurymedlem i den nasjonale Cityprisen og i flere regionale utgaver av samme, er jeg så heldig å kunne se mange fantastisk flotte eiendommer. Det er inspirerende å møte prosjektutviklere som med entusiasme og utholdenhet gjennomfører med stil og med kvalitet.

Dessverre er ikke situasjonen like rosenrød for alle prosjekter vi kan se i bygd og by. Særlig i en tid der markedet svelger unna det aller meste av de boliger som legges ut for salg, er det forstemmende å se hvor lite kvalitet som reflekteres i til dels friske priser. Kvalitet er jo et vidt begrep. Det handler om alt fra knotten på kjøkkenskuffen til utsyn, innsyn og estetiske kvaliteter. Det er mye å utsette på mange av disse tingene. En ting er å konstatere at det faktisk er slik, mer interessant er det å finne ut hvorfor det skjer i det ene prosjektet etter det andre.

Jeg har selv drevet med boligutvikling i mange år. Mye av det er slettes ikke noe å være stolt av. Jeg har også drevet med utvikling av store kontorkompleks. Heller ikke alle disse blir stående igjen som eksempler på bygg vi med stolthet kan overlevere til ettertiden. Jeg må derfor være den første til å innrømme at dette ikke er enkelt. Men hvis det ikke er mulig å bygge med kvalitet og stil nå, vil det aldri senere bli handlingsrom for bygge noe vi kan være stolte av. Vi lever tross alt i en tid der boligprisene stiger raskere enn hva selv de største optimistene kunne fantasere om.

Jeg lurer på om stolthet kan være et viktig stikkord. Hva om vi la stolthet inn som en avgjørende forutsetning når vi skal programmere våre byggeprosjekter? Selvsagt skal vi også planlegge for en anstendig bunnlinje. Jeg tror ikke det nødvendigvis må være noen motstrid mellom gode kvaliteter og gode marginer.

På Fornebo har det de siste dager versert en debatt der et eiendomsselskap vurderer som et seriøst alternativ å rive et stort kontorbygg som er mindre enn 10 år gammelt. Det er øyensynlig ikke lengre bruk for dette “moderne” kontorbygget. Antagelig egner tomten seg bedre til bolig. Det er ikke min lodd å dømme hvem som har gjort noe skrekkelig feil eller når og hvor feilen oppsto. Om bygget aldri skulle vært bygd eller om det aldri skulle vært revet, er jeg ikke i stand til å gi et riktig svar på. Men hvis et bygg må rives etter 10 år, er det åpenbart at noe har gått alvorlig galt. Jeg vet ikke om noen på noe tidspunkt har kjent seg stolte av dette byggets “levetid”. Jeg tviler i grunnen på det.

Jeg har den enkle tro at det nytter å snakke om disse tingene. Setter vi det oftere på dagsorden, utfordrer vi hverandre tydeligere. Roser vi de som gjør hederlige forsøk og refser vi de som slurver – ja, da tror jeg faktisk vi kommer til å levere både med stil og med kvalitet!