Tre selskaper har vært spesielt mye involvert i utviklingen, og tilslutter seg nå strakstiltakene for bolig: Stor-Oslo Eiendom, OBOS og Veidekke Eiendom. 

portrett mathis grimstad

Stor-Oslo Eiendom

– Vi er glade for at vi nå har fått på plass en strakstiltaksliste som er mer tilpasset eiendomsutviklere og boligbyggere, sier adm. direktør Mathis Grimstad i Stor-Oslo Eiendom, som første selskap ut som tilslutter seg de nye strakstiltakene for boligutvikling.

– Vi har lenge støttet arbeidet til Grønn Byggallianse, og vi har langt på vei implementert disse strakstiltakene i våre prosjekter allerede. Skal vi nå målene for en mer miljøvennlig bransje, må vi alle bidra. Vi som sitter i bestillerrollen av prosjektene har en viktig oppgave ved å utfordre rådgivere, arkitekter og entreprenører på å bygge mer grønt og miljøvennlig. Vi liker denne utfordringen, og kommer til å sette miljøet enda høyere opp på agendaen i prosjektene våre fremover, avslutter Grimstad.

portrett av daniel kjørberg siraj

OBOS

Konsernsjef i OBOS, Daniel Kjørberg Siraj, har også signert på strakstiltakene for boligutvikling. Dette forplikter OBOS til å følge tiltakene og bygge miljøvennlige boliger.

– I OBOS har vi besluttet å løfte miljøkvalitetene i samtlige boligprosjekter slik at alt vi leverer fremover skal ligge minst ett skritt foran myndighetskrav. Som spydspisser i denne satsingen har vi FutureBuilt på Manglerud og Fornebu. På sistnevnte planlegger vi et bærekraftig bolig- og byområde med 700 leiligheter og rekkehus. I tillegg er vi i gang med å utvikle en helt ny, grønn bydel på Ulven. Vi vil bidra til å synliggjøre miljøengasjementet ved å forplikte oss til de ti strakstiltakene innen bærekraftige boligbygg, sier Siraj.

portrett øyvind moen

Veidekke Eiendom

Veidekke Eiendom har også vært aktive i utviklingen av den nye listen. Veidekke har blant annet markert seg på miljøområdet gjennom å tilslutte seg to graders-målet, og nå altså strakstiltakene.

– Vi er inne i en viktig fase der vi ønsker å gjennomføre tiltak som raskt gir reduksjon i klimagassutslippene. Det er derfor naturlig for oss å slutte oss til strakstiltakene, sier adm. direktør i Veidekke Eiendom, Øyvind Moen.

De tre boliggigantene utfordrer nå andre boligutviklere som ikke allerede har tilsluttet seg den opprinnelige 10 strakstiltakene, å komme etter.

Forsidebilde av Eiendomssektorens veikart mot 2050

Eiendomssektorens veikart mot 2050 er utarbeidet av Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom. Det inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse.