Finanstilsynet foreslår strengere boliglånsforskrift

– Regjeringen må unngå at folk stenges ute av boligmarkedet, samtidig som vi sikrer en sunn økonomi, når de nå skal vurdere boliglånsforskriften, sier fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon Naomi Ichihara Røkkum.

Grensen for gjeld i forhold til inntekt (maksimal gjeldsgrad) reduseres fra 5 til 4,5 ganger årsinntekt.

– Vi er svært kritisk til denne innstrammingen. Den såkalte Sykepleierindeksen viser at en singel sykepleier i Oslo bare kunne kjøpe 3 av 100 boliger i 2020. Finanstilsynets foreslåtte innstramming vil ytterligere og uforholdsmessig ramme vanlige folks evne til å kjøpe bolig, særlig i pressområder,  understreker Røkkum.

Bankenes kan gi lån som ikke oppfyller forskriftskravene til 8 prosent i Oslo av lånene i Oslo og 10 prosent ellers i landet.

– Norsk Eiendom er imot Finanstilsynets forslag om å stramme inn fleksibilitetskvoten til 5 %. Vi mener den heller bør være på 10 % i hele landet og målrettes boligkjøpere. På den måten vil ordningen bedre treffe personer som kommer ut av samlivsbrudd med barn, eldre med lav inntekt (men tilstrekkelig egenkapital), førstegangskjøpere og andre, sier fagsjefen.

IMF har uttrykt bekymring for at Norge er på verdenstoppen i privat husholdningsgjeld. Røkkum peker på at det er ulike måter å dempe den samlede gjelden uten å ramme vanlige boligkjøpere.  Hun sier at: – Det bør fortsatt være strengere krav til egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo. Vi må ta hensyn til dem som skal kjøpe for å bo. Samtidig som vi skal unngå å gjøre norsk økonomi sårbar.

Få flere inn i boligmarkedet

– Regjeringen bør også lage tiltak som stimulerer tilbudssiden. Byggenæringen opplever en forsinket koronaeffekt med færre oppdrag og det vil virke prisdempende for boligkjøperen. Ikke minst må regjeringen fjerne regulatoriske hindre for tredje boligsektor som gir nye veier inn i boligmarkedet, sier Røkkum.

Norsk Eiendoms høringssvar

Se regjeringens endelige vedtak her.

Finanstilsynet foreslo følgende endringer til boliglånsforskriften:

  • at grensen for gjeld i forhold til inntekt (maksimal gjeldsgrad) reduseres fra 5 til 4,5 ganger brutto årsinntekt. Tilsynet foreslår tilsvarende endring i gjeldsgradsbestemmelsen i forskrift om krav til finansforetakenes utlånspraksis for forbrukslån.
  • at bankenes fleksibilitetskvote, det vil si adgangen til å gi lån som ikke oppfyller ett eller flere av vilkårene i boliglånsforskriften, settes til 5 prosent over hele landet. Etter gjeldende forskrift er denne kvoten på inntil 10 prosent av verdien av innvilgede boliglån hvert kvartal, med unntak av lån med pant i bolig i Oslo, der fleksibilitetskvoten er 8 prosent.
  • å oppheve det særskilte kravet om maksimal belåningsgrad på 60 prosent for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, slik at boliglånsforskriften etter forslaget ikke lenger vil være geografisk differensiert.
  • at forskriften skal gjelde på ubestemt tid.

Les mer om høringen her.

2020-12-09T10:40:41+01:0013. november 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top