Spaden ble nylig satt i jorden for et boligprosjekt litt utenom det vanlige, skriver Aftenposten. I danske Aarhus skal det bygges et generasjonenes hus med 304 utleieboliger. 40 av dem øremerkes til ungdomsboliger, 100 til eldreboliger og 24 skal forbeholdes voksne med ulike handicap.
Les mer