Byrådet i Oslo oppnevnte før sommeren et ekspertutvalg som skulle gi Byrådet råd om hvordan man skal få fart på boligbyggingen. Thor Olaf Askjer i Norsk Eiendom er et av utvalgsmedlemmene.

Utvalget oversendte etter sitt møte i juni en foreløpig rapport. Etter sitt møte 15.08.16  ble det sendt ut en pressemelding som du kan lese her. Halve utvalget foreslår å myke opp leilighetsnormen.

«En revidering av leilighetsnormen vil i seg selv ikke gi vesentlig fart i boligbyggingen», sier Askjer i en kommentar. «Men når det åpenbart er et langt større behov for mindre leiligheter enn hva som tilbys, får vi en skremmende prisstigning særlig på de små leilighetene. En midlertidig oppmykning av leilighetsnormen vil derfor få en positiv effekt på prisutviklingen» avslutter Askjer.

Her kan du lese hva DN skriver om saken: