Bør boliglånsforskriften strammes inn?

– Regjeringen må unngå at folk stenges ute av boligmarkedet, samtidig som vi sikrer en sunn økonomi, når de nå skal vurdere boliglånsforskriften, sier fagsjef Naomi Ichihara Røkkum.

Logo til regjeringen - hvit løve på marinblå bakgrunn

Finanstilsynet mener at bankenes utlånspraksis fortsatt bør reguleres. I tillegg til å samle reglene i én forskrift, foreslår de flere endringer i kravene, bl.a.:

  • Også lån med pant i andre eiendeler enn bolig, som bil og fritidsbåt, omfattes av reguleringen.
  • Grensen for gjeld i forhold til inntekt (maksimal gjeldsgrad) reduseres fra 5 til 4,5 ganger årsinntekt.
  • Bankenes fleksibilitetskvote for boliglån, det vil si adgangen til å gi lån som ikke oppfyller ett eller flere av kravene i forskriften, settes til 5 prosent over hele landet. I dag er kvoten 10 prosent utenfor Oslo, og 8 prosent i Oslo.
  • Den maksimale belåningsgraden på 60 prosent for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, fjernes, det vil si at den generelle grensen på 85 prosent vil gjelde i hele landet.
  • For lån som ikke har pant i bolig, foreslås ingen fleksibilitetskvote. I dag er kvoten 5 prosent for forbrukslån.
  • Forskriften fastsettes uten utløpsdato , men skal evalueres jevnlig, for eksempel annethvert år.

Se hele høringen her.

Norsk Eiendom har tidligere uttalt i en tilsvarende høring i 2019 at vi støtter boliglånsforskriftens formål om å sikre sunn norsk økonomi, men at den må målrettes slik at førstegangskjøpere, skilte foreldre, eldre med lav inntekt osv. ikke blir holdt utenfor eierlinja.

Hva mener du at Norsk Eiendom bør gi innspill om til Finansdepartementet på vegne av eiendomsbransjen?

Har du/din bedrift innspill til Norsk Eiendoms høringssvar?

Send mail til fagsjef for næringspolitikk og kommunikasjon, Naomi Ichihara Røkkum.

2021-12-13T16:14:06+01:0012. oktober 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top