Bransjen må bli en del av løsningen for å sikre mer natur

Norsk Eiendom deltok på Klima- og miljødepartementets innspillsmøte 28. september om FNs femte miljøforsamling og arbeidet med en ny naturavtale under konvensjonen om biologisk mangfold. – Særlig etter den nedslående FN-rapporten i 2019 har trusselen mot naturmangfold kommet høyt på den politiske agendaen, og det er viktig at eiendomsbransjen bidrar med løsninger, sier fagsjef Naomi Ichihara Røkkum.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn informerte om arbeidet og norske prioriteringer. Norge har en sentral rolle, da klima- og miljøminsteren har vervet som president for FN sin miljøforsamling.

I FN-rapporten ble det blant annet pekt på følgende løsninger som er relevant for bransjen:

  • Fokus på byplanlegging, bedre arealforvaltning og restaurering av natur
  • Det er nødvendig å fjerne skadelige subsidier, minimere materialutvinning og avfall, og vi trenger å styrke sertifiseringer som sikrer etisk og bærekraftig produksjon.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse fremhever i det felles innspillet at arbeidet med nytt globalt rammeverk for natur under konvensjonen om biologisk mangfold må få inn mulighetene som ligger i å bruke byutvikling som et verktøy for å reparere og forsterke naturmangfold i by.

– Fra å bli sett på som et problem, bør vår bransje heller bli en del av løsningen. Bygg-, byutvikling- og infrastrukturprosjekter er de viktigste premissgiverne for både industri-, transport- og energisektoren og ikke minst for tap av naturmangfold. Det er eksempelvis en økende bevissthet rundt hva som plantes utomhus og hvilke materialer som velges, påpeker Røkkum.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianses høringssvar

2020-11-02T18:21:12+01:0012. oktober 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top