Bransjeoppdrag eller samfunnsoppdrag – to sider av samme sak?

Leder mai 2020

Portrett av thor olaf askjer

Norsk Eiendom opplever en enorm støtte. Den har kommet særlig til syne nå i krisetiden. Men vi hører av og til noen kritiske røster i medlemsmassen om hva som ikke passer seg for en bransjeforening for eiendomsaktører.

Hvordan kan vi som skulle tale bransjens sak, argumentere for at utbyggere skal betale utbyggingsbidrag? Passer det seg at vi oppfordrer gårdeiere til å gi leiereduksjon til leietagere som må holde stengt? Hvordan kan det rime at Norsk Eiendom bruker slagordet «mitt prosjekt – vår by» når vi farter rundt for å tale bransjens sak? 

Det er mange grunner til at Norsk Eiendom har valgt en slik profil. For det første er det etter vår oppfatning en utdatert tenkning at interesseorganisasjonene står på hver sin barrikade for ensidig å kjempe for sin sak. Det er klokere å sette seg rundt et bord for å drøfte hvordan vi i fellesskap kan løse et problem, som til syvende og sist angår oss alle. Et bærekraftig samfunn er en slik oppgave. 

For det andre er det et problem at det reelt eller i folks bevissthet er slik at eiendomsbransjen tar en vesentlig større del av kaken enn den øvrige næringskjeden. Det er også et problem dersom det forblir en allmenn oppfatning at vår bransje ikke bidrar til fellesskapet slik flertallet mener vi skulle Blir slike negative oppfatninger rådende over tid, rammer det oss som bransje i neste omgang. Norsk Eiendoms rolle er i størst mulig grad å skaffe fakta til veie, samtidig som vi synliggjør hvilke samfunnsbidrag vår bransje faktisk gir og hvilken risiko vi løper. Dette vil styrke bransjens omdømme.

For det tredje er det klokt at vi hele tiden husker på hvem som er våre kunder og hvordan vi behandler disse. Kunder som handler med oss av lyst, vil forbli våre beste ambassadører og dermed sikre vår egen fremtid. Vi vet alle at vi alltid vil gjøre oss lekre for å få en ny leietager eller en ny boligkjøper. Det er ofte ikke grenser for hvor langt vi er villige til å strekke oss i en tilbudssituasjon. Det er lurt om det ikke blir for stor diskrepans mellom hva kunden opplever i tilbudsfasen, og hva som blir virkeligheten i leveransefasen.

Kommunen er en av eiendomsaktørenes viktigste kunder. Som eiendomsaktør leverer vi boliger, lokaler og byrom som skal inngå som en del av kommunens helhet. Som betalingsmiddel bruker kommunen rammebetingelser i form av reguleringsvilkår, utbyggingsbidrag, eiendomsskatt og mye annet. Har kommunen den oppfatning rimelig eller urimelig – at eiendomsaktøren ikke leverer som forventet, blir kommunen ingen fornøyd kunde. Enten må vi overbevise kunden om at vi faktisk gir nok, eller så må vi gi kommunen bedre «value for money». Dette er elementær logikk i kunde-leverandør-relasjoner. Kunden har alltid rett. Og skulle hun ikke ha det, er det min jobb som leverandør rasket mulig å sørge for at kunden opplever å få rett. 

Etter min beste overbevisning er Norsk Eiendoms bransjeoppdrag samme sak som vårt samfunnsoppdrag. Jeg er sikker på at den suksess Norsk Eiendom har hatt, og vil ha i fremtiden, henger nøye sammen med i hvor stor grad vi som bransje sammen evner å skape fornøyde kunder. 

Thor Olaf Askjer 

2020-11-04T12:26:46+01:0013. mai 2020|

Del saken på sosiale medier:

Go to Top