Eiendomsutviklerstudiet i regi av Senter for eiendomsfag er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, som har blitt avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet posisjonerer seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis.